آموزش کودک با یخ

آموزش کودک با یخ

به فرزندتان یخ بدهید تا قدرت درک سرما و تفاوت درجه را یاد بگیرد.

همچنین تلاش او برای گرفتن یخ باعث افزایش تمرکز

و دقت تقویت ماهیچه دستها و بالا رفتن پشتکار در کودک خواهد شد

سوالات شما:

کانال تلگرام

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه