تنبیه صحیح کودک

تنبیه صحیح کودک

تنبیه صحیح کودک

کودک باید انقدر از پدرومادر خوبی ومحبت دیده باشد

که اخم کردن آنها برایش سخت باشد و همین اخم او راتنبیه کند

والدینی که دائم کودک را دعوا میکنند اخمشان هم تاثیری ندارد

سوالات شما:

کانال تلگرام

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه