بارگذاری پست‌ها ...
با خواهرم رابطه دارم
مشاهده

با خواهرم رابطه دارم

بیشتر ما اطلاعات کمی درباره رابطه بین خواهرم و برادران و نحوه تاثیر آنها بر خویش دارند. وقتی تصمیم گرفتم درباره رابطه بین برادر و خواهر صحبت کنم. متوجه شدم که تحقیقات کمی در مورد این موضوع وجود دارد. با خواهرم رابطه دارم بیشتر تحقیقات در مورد مسائل خان...
ترک عشق یک طرفه
مشاهده

ترک عشق یک طرفه

عشق یک طرفه عشقی است که یک نفر میل دارد آن طرف دیگر در ذهنش باشد و او را ترک نکند. به این معنا، عاشق او معتقد است که عاشق او به او علاقه مند است و او از احساسات عاشقانه آگاه نیست. ترک عشق یک طرفه شما مطمئنا داستان هایی در این مورد و در تاریخ شنیده اید...
عملکرد روانشناسی مثبت گرا
مشاهده

عملکرد روانشناسی مثبت گرا

روانشناسی مثبت گرا رویکرد جدیدی در روانشناسی می باشد. که با نگاه خوشبینانه به طبیعت انسان و مطالعه مهارت های انسان می پردازد. عملکرد روانشناسی مثبت گرا برخلاف طرز فکر بد بینانه رایج در جریان روانشناسی و تاکید کردن آن در آسیب شناسی . همینطور بیماری‌...
مطیع کردن شوهر
مشاهده

مطیع کردن شوهر

عصر جدید اکنون متفاوت است و زنان به دنبال مطیع کردن شوهر هستند. و اگر مردان امروز در بیرون خانه تنها نیستند، زنان نیز در انجام تکالیف خود تنها نیستند. اما در این خانه ها هنوز هم کمتر مردان مطیع  دیه میشود که از این تغییرات آگاه شوند . و مایل باشند بدو...
روش درمان پیوسته
مشاهده

روش درمان پیوسته

روش درمان پیوسته و مرتبط یک رهیافت درمان سلامت روانی است . که بر مبنای روان شناسی عمیق می باشد و بیان می دارد . روش درمان پیوسته و مرتبط که هر مورد ذهن آگاه و ذهن ناخودآگاه در سلامت روان شناختی. و عاطفی فرد نقش دارند. این روش درمان تجربی بر مبنای اصول ...