بارگذاری پست‌ها ...
تنفس تمیز
مشاهده

تنفس تمیز

تنفس تمیز: این نوع از درمان بر مبنای تعدادی از اصول تنفس درمانی با تنفس مجدد می باشد. ولی این روش تنها بر روی صدمات مربوط به زایش تمرکز نمی کند. تنفس درمانی تمیز تنفس درمانی تمیز تمامی مشکلاتی را شناسایی می کند. که جریان آزاد انرژی و تنفس را متوقف ...
تنفس درمانی
مشاهده

تنفس درمانی

تنفس درمانی یک عبارت کلی می باشد و برای توصیف هر نوع روش درمانی استفاده می شود. که در آن برای بهبود سلامت روانی، فیزیکی و معنوی از تمرینات تنفس استفاده می شود. امروزه انواع تنفس درمانی زیادی وجود دارد، که هر کدام یک روش منحصر به فردی می باشد. و برای ا...
نقطه گذاری مغز
مشاهده

نقطه گذاری مغز

نقطه گذاری مغز: روش درمان نقطه گذاری مغز (BSP) یک رهیافت درمانی تقریبا جدیدی است. که برای دسترسی انجام دادن و غلبه بر آسیب، عواطف منفی و درد به فرد کمک می کند . و شامل دردهای فیزیکی است که به صورت روانشناسی واکنش مغزی نشان داده می شود. تکنیک نقطه گذاری ...
سیستم بادی تاک
مشاهده

سیستم بادی تاک

سیستم بادی تاک (یا صحبت بدن) یک رهیافت درمان کلی می باشد . بر اساس این باور که ارگانیسم های زنده. بهتر از هر نوع تکنولوژی که در دنیای امروزی استفاده می شود. قابلیت درمان خودشان را دارند، ایجاد شده است. این روش درمانی شامل روش های پزشکی غربی و شرقی ...
تکنیک ها و فرآیندهای بادی تاک
مشاهده

تکنیک ها و فرآیندهای بادی تاک

فرآیند بادی تاک می تواند به سه مرحله تقسیم شود . که ABC بادی تاک نامیده می شود: تکنیک های و فرآیندهای بادی تاک پرسیدن: درمانگر توجه خود را به آن چیزی که بدن انجام می دهد جلب می کند. تا بتواند اطلاعات مناسبی بدست آورد. آنها سوالات را از بدن می پ...