بارگذاری پست‌ها ...
مشکلات سلامت روانی
مشاهده

مشکلات سلامت روانی

افرادی که دارای مشکلات عاطفی و رفتاری خاصی می باشند. و همچنین افرادی که دارای مشکلات خاصی هستند که بر کیفیت زندگی آنها تاثیر گذار می باشد. می توانند از روش درمانی رفتاری – شناختی استفاده کنند و بر آنها غلبه کنند. مشکلات سلامت روانی در این شرایط، درمانگ...
روانشناسی رفتاری-شناختی
مشاهده

روانشناسی رفتاری-شناختی

از بزرگترین دستاورد های علم روانشناسی در نیم قرن گذشته می باشد. که این شیوه درمانی چنان دارای تأثیر بوده است که برای توصیف کردن. آن از عبارت انقلاب شناخته مورد استفاده قرار گرفته است. که این نظریه اثربخش ترین شیوه در معالجه اختلال های اضطراب و افسردگی...
سنجش جاه طلبی
مشاهده

سنجش جاه طلبی

بسیاری از افراد موفق از ویژگی های مشترک برخوردارند: هوش زیاد،انگیزه فراوان،وانرژی قابل ملاحضه،اما چه طور می شود . که بعضی از این افراد که در این خصوصیات با هم وجه مشترک دارند،از بقیه جلو می زنند؟ او در مورد بیست ویژگی در قالب روانشناسی شخصیت مطالعه کر...
میزان تمکین به قانون
مشاهده

میزان تمکین به قانون

میزان تمکین به قانون:یکی از ویژگی هایی که همه ی انسان ها دارا میباشند. این است که می توانند پاک و مقدس و یا گناهکار باشند. بچه ها هنگامی که دراجتماع حضور پیدا می کنند. متوجه میشوند که چه رفتارهایی درست وچه رفتارهایی نادرست میباشد. تست میزان تمکین به ...
سیستم بادی تاک
مشاهده

سیستم بادی تاک

سیستم بادی تاک (یا صحبت بدن) یک رهیافت درمان کلی می باشد . بر اساس این باور که ارگانیسم های زنده. بهتر از هر نوع تکنولوژی که در دنیای امروزی استفاده می شود. قابلیت درمان خودشان را دارند، ایجاد شده است. این روش درمانی شامل روش های پزشکی غربی و شرقی ...