دسته بندی تست روانشناسی

کاهش استرس و اضطراب با تست اضطراب

کاهش استرس و اضطراب با تست اضطراب

یکی ازراه های تشخیص استرس و اضطراب درانسان شرکت درتست های ازپیش تعیین شده میباشد. تستهای بسیاری برای این امر وجود دارد اما این مرکز به همت کانون مشاوران ایران وبا بهره گیری ازبرترین کارشناسان ومتخصصان دراین امر اقدام به راه انداری بخشی بانام تست اضطراب کرده وبا استفاده ازجدیدترین متد و شیوه تست اضطراب، میزان استرس و علت اضطراب را درشما مورد سنجش قرار داده وتوسط متخصصین مورد بررسی قرار میگیرد آنان باریشه یابی وبررسی عوامل موجود درزندگی شما، علل استرس و ...

ادامه ...

تست هوش

تست هوش

تست هوش امروزه یکی از پرطرفدار ترین تست روانشناسی هوش است وبسیاری از افراد برای اطلاع از ضریب هوشی و استعداد خود یا همان IQ بدکتر روانشناس مراجعه کرده واین تست ها را انجام میدهند.

اما این تست ها چه چیزی رامورد آزمایش قرار میدهند وعملکرد آنها چگونه است؟

این تست چهار دسته ازتوانایی های فرد را مورد آزمایش قرار میدهد ومیسنجد. مانند تست حافظه ، بیان جملات وعبارت ها وحل کردن مسائل ریاضی در سطوح مختلف است. به طور مثال بانمایش عبارت ها به شما و سپس حذف بعضی کلمات آنها از شما میخواهند که آن جملات را کامل کنید. البته این نکته که انجام تست هوش برای گروه های سنی مختلف متفاوت است رانباید فراموش کرد...

ادامه ...

تست شخصیت

تست شخصیت

شما یک تست شخصیت شناسی رایگان به عنوان هدیه دریافت کردین

ابتدا حتماً متن را مطالعه کرده و سپس آن را در انتهای متن دانلود کنید. 

باکمک تست های روانشناسی  شخصیت و یکی از مهمترین آنها ،یعنی تست شخصیت ، می توان به ابعاد مختلف اشخاص پی برده و روحیات و خلق و خو و شخصیت آنان را تحلیل کرد. روانشناسان و محققان باانجام همین تست ها به این نتیجه رسیده اند که ابعاد شخصیتی وخصوصیات و ویژگی های آن فرد را می توان پنج دسته مهم تقسیم کرده وطبقه بندی کرد.

گروه اول کسا...

ادامه ...

تست استرس

رابطه سالم چگونه به دست می آید!

هدیه ما به شما. ابتدا برای انجام تست متن را مطالعه کنید و سپس روی لینک انتهای متن کلیک کنید

استرس و اضطراب درجامعه امروزی باتوجه به سختیها مشکلات و نگرانی هایی که درزندگی وجود دارد اجتناب ناپذیر است.اما دربرابر این همه استرس و مشکلاتی که روزانه درزندگی بوجود می آید باید مقاومت کرده و راه های مقابله با استرس را یاد گرفت. بنا به تحقیقات انجام شده توسط محققان ،استرس عامل بسیاری از بیماری ها بوده و می تواند از شکوفایی استعداد و همچنین داشتن یک زن...

ادامه ...

تست خانواده

تست خانواده

 سنجش میزان رابطه بین اعضای خانواده

یکی از راه های شناخت چگونگی برقراری رابطه بین اعضای خانواده و همچنین برطرف کردن مشکلات موجود درخانواده برگزاری تست ها و آزمون هایی است که می تواند منجر بشناخت مشکلات خانواده و همچنین شناخت بیشتر اعضا شود. این آزمون ها که توسط روانشناسان انجام می گیرد، تست خانواده نام دارد و نتایجی که از آن بدست می آید حاوی نکات و اطلاعاتی است که بپیشرفت خانواده و بهبود روابط اعضا کمک کرده و اهداف خانواده ها را محقق می نماید...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه