بارگذاری پست‌ها ...
جذب شدن ما به سمت افرادی شبیه به والدین خود
مشاهده

جذب شدن ما به سمت افرادی شبیه به والدین خود

والدین چگونه بر انتخاب همسر کودکان تأثیر می گذارند. ما اینجا در مورد اثرات مستقیم آن صحبت نمی کنیم. این مسئله به ویژه در فرهنگ هایی صدق می کند. که والدین زندگی مشترک را برای تولیدنسل خود در نظر می گیرند. در اکثر جوامع لیبرال اظهار نظر کردن والدین...
مشاوره ازدواج خوب در تهران
مشاهده

مشاوره ازدواج خوب در تهران

توانایی های لازم برای داشتن یک ازدواج موفق از دیدگاه مشاوره ازدواج: در بیشتر  مرحله های زندگی تصور می‌کنیم که همسر خود را می‌شناسیم. ولی او دچار تحولاتی شده است. ازدواج موفق با مشاوره خوب تهران به طور مثال همان خانوم  ۲۸ ساله  محسوب نمی شود . یا  به...
مرکز مشاوره ازدواج تهران
مشاهده

مرکز مشاوره ازدواج تهران

یکی از پر اهمیت ترین تصمیمات زندگی که امکان دارد راه زندگی را متحول ببخشد. و انسان را بتوانند خوشبخت یا بد بخت کند ازدواج محسوب می شود. با انتخاب کردن همسر آینده،  مادر یا پدر فرزندان خود را انتخاب کرده اید . اهمیت مرکز مشاوره ازدواج و از همه پر اهمیت ...
بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران
مشاهده

بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران

استفاده کردن از مشاوره در هر اموری الزامی می باشد . درباره ازدواج به دلیل ارزش داشتن مسئله ضرورت بیشتری را دارا می باشد. به همین خاطر کمتر شخصی بدون مشورت کردن با اطرافیان . به انتخاب کردن همسر و همینطور پیوند زناشویی تن میدهد. اهمیت مشاوره ازدواج  ...
برای ازدواج فرزندتان از دخالت دوری کنید
مشاهده

برای ازدواج فرزندتان از دخالت دوری کنید

دخالت والدین در ازدواج   برای ازدواج فرزندتان از دخالت دوری کنید زیرا نتیجه خوبی ندارد ، در زندگی فرزندان والدین نقش مهمی را دارند ولی باید توجه داشته باشند که دخالت های بی منطق آنها آسیب های غیر قابل جبران را به همراه دارد همچنین باید والدین برای ازدواج فر...