بارگذاری پست‌ها ...
مشاوره برای ازدواج
مشاهده

مشاوره برای ازدواج

ازدواج وانتخاب همسر همواره در زندگی هر خانواده ای وجود داشته است واین چرخه همواره ادامه دارد .به گونه ای که شما همسر خود را انتخاب میکنید وازدواج میکنید تشکیل خانواده میدهید و صاحب فرزند میشوید سپس نوبت به فرزند شما میرسدکه همسر خود راانتخاب کند واین چرخه ادام...
محبت مادرانه کلید موفقیت آینده فرزندان
مشاهده

محبت مادرانه کلید موفقیت آینده فرزندان

همواره وقتی افراد موفق را در جامعه میبینیم این سوال برای ما پیش میاید که چگونه آنان به این درجه از موفقیت وانگیزه درزندگی رسیده اندکه بعنوان الگو در جامعه حضور داشته و اسمشان زبان زد است. این موفقیت در زندگی می تواند موفقیت مالی  یااجتماعی ویا درسی باشد در حال...
مسئولیت پذیری عاملی برای تحکیم روابط خانوادگی
مشاهده

مسئولیت پذیری عاملی برای تحکیم روابط خانوادگی

زندگی فراز ونشیب هایی دارد وب اید درهرکدام از این چالش ها برای رهایی از مشکلاتی که به وجود آموده است تصمیماتی را اتخاذ کرد که به سود خانواده باشد حال ممکن است این تصمیمات زندگی عواقبی را داشته باشد. انسان درون خود احساسی به نام مسئولیت پذیری دارد واین احساس هن...
برای درمان خروپف در خواب چه کنیم؟
مشاهده

برای درمان خروپف در خواب چه کنیم؟

سوال این است که برای درمان خروپف در خواب چه کنیم؟ خروپف کردن هنگام خوابیدن تبدیل به یک اپیدمی درکشورمان شده است شاید خیلی از شماها جزء کسانی باشید که خروپف میکنید ویا کسی را در خانه دارید که هنگام خوابیدن این کار را انجام میدهد. درهنگام اتفاق افتادن ا...
عصبانیت کودکان و چگونگی کنترل خشم در آنها
مشاهده

عصبانیت کودکان و چگونگی کنترل خشم در آنها

مرکز مشاوره خانواده دارای کادری برتر از مشاوران کودک  هیچ کس دوست ندارد بافردی رابطه داشته باشد که مدام دچار عصبانیت و خشم شده است.وباعث آزرده خاطر شدن اطرافیان میشودو این نکته که هر فردی در زندگی خود عصبانی میشود و نمیتوان گفت که من تا به حال درزندگی عصبانی ...