بارگذاری پست‌ها ...
با خواهرم رابطه دارم
مشاهده

با خواهرم رابطه دارم

بیشتر ما اطلاعات کمی درباره رابطه بین خواهرم و برادران و نحوه تاثیر آنها بر خویش دارند. وقتی تصمیم گرفتم درباره رابطه بین برادر و خواهر صحبت کنم. متوجه شدم که تحقیقات کمی در مورد این موضوع وجود دارد. با خواهرم رابطه دارم بیشتر تحقیقات در مورد مسائل خان...
ترک عشق یک طرفه
مشاهده

ترک عشق یک طرفه

عشق یک طرفه عشقی است که یک نفر میل دارد آن طرف دیگر در ذهنش باشد و او را ترک نکند. به این معنا، عاشق او معتقد است که عاشق او به او علاقه مند است و او از احساسات عاشقانه آگاه نیست. ترک عشق یک طرفه شما مطمئنا داستان هایی در این مورد و در تاریخ شنیده اید...
عملکرد روانشناسی مثبت گرا
مشاهده

عملکرد روانشناسی مثبت گرا

روانشناسی مثبت گرا رویکرد جدیدی در روانشناسی می باشد. که با نگاه خوشبینانه به طبیعت انسان و مطالعه مهارت های انسان می پردازد. عملکرد روانشناسی مثبت گرا برخلاف طرز فکر بد بینانه رایج در جریان روانشناسی و تاکید کردن آن در آسیب شناسی . همینطور بیماری‌...
روانشناسی رفتاری-شناختی
مشاهده

روانشناسی رفتاری-شناختی

از بزرگترین دستاورد های علم روانشناسی در نیم قرن گذشته می باشد. که این شیوه درمانی چنان دارای تأثیر بوده است که برای توصیف کردن. آن از عبارت انقلاب شناخته مورد استفاده قرار گرفته است. که این نظریه اثربخش ترین شیوه در معالجه اختلال های اضطراب و افسردگی...
میزان تمکین به قانون
مشاهده

میزان تمکین به قانون

میزان تمکین به قانون:یکی از ویژگی هایی که همه ی انسان ها دارا میباشند. این است که می توانند پاک و مقدس و یا گناهکار باشند. بچه ها هنگامی که دراجتماع حضور پیدا می کنند. متوجه میشوند که چه رفتارهایی درست وچه رفتارهایی نادرست میباشد. تست میزان تمکین به ...