دسته بندی مرکز مشاوره آنلاین

چگونه بر روی رئیس خود تاثیر مثبت بگذاریم؟

استرس در زندگی و کنترل آن

داشتن شغلی مناسب

داشتن روابط کاری خوب، آرزوی هر فرد شاغلی است. اما گاهی به دست آوردن این شغل به اندازه راضی نگهداشتن رئیس خودمان سخت نیست!

کار کردن در هر جایی علاوه بر توانایی های علمی و کاربردی نیار به ارتباط خوب با بقیه کارمندان به ویژه رئیس خود دارد.

برای راضی نگه داشتن رئیسمان باید یک سری نکات را رعایت کنیم. از جمله این نکات عبارتند از:

۱)    اهداف را بشناسید. خود را با اهداف و ارزشهای رئیستان تطبیق دهید

۲)    انرژی مثبت بدهید...

ادامه ...

والدین نا آگاه

صداقت و تاثیر آن بر فرزندان

پدر و مارانی هستند که نمیتوانند هوش هیجانی را به فرزندانشان بیاموزند. این والدین را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: کسانی که نسبت به این هیجانات به خصوص هیجانات منفی او بی تفاوت هستند. هیچ عکس العملی نشان نمیدهند و گمان میکنند این رفتارهای فرزندشان بی دلیل است. دسته دیگر والدینی هستند که فرزند خود را به دلیل داشتن این احساسات منفی سرزنش میکنند و به او ایراد میگیرند. اما گروه سوم کسانی هستند که رفتار فرزند خود را درک میکنند اما نمیدانند در مقابله با آنها باید چگونه رفتار کنند و فقط میخواهند فرزند خ...

ادامه ...

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین و روش های درمان از راه دور

خدمات مرکز مشاوره آنلاین شامل مشاوره آنلاین و بمفهوم عام تر درمان از راه دور(Telemed) می باشد، می توان گفت که مشاوره آنلاین و درمان از راه دور شاخه ای ازTele Communication (ارتباطات از راه دور) می باشد.

گفته میشود که از تکنولوژی ارتباطات جهت ارتباط و درمان و نیز مشاوره در حوزه پزشکی و روانشناسی و حوزه های مرتبط مانند آنچه هدف ما در راه اندازی این سایت میباشد مثل روانپزشکی و روانشناسی استفاده میکند.

مشخصاً سالها ( ...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه