دسته بندی مرکز مشاوره مراکز استانها

مشاوره خانواده در تهران

مشاوره خانواده در تهران

تهران یکی از بزرگترین شهر در پایتخت کشور ایران محسوب می‌شود.

این شهر همین‌طور مرکز استان تهران و همین‌طور شهرستان‌های آن به حساب می آید.

شهر تهران

 • شهر تهران جزوه هجدهمین شهر پرجمعیت در دنیا می باشد.
 • این شهر یکی از بزرگترین شهرها در قسمت جنوب غربی آسیا .
 • و جزوه ۲۱ شهر بزرگ در دنیا محسوب می شود.

شهر تهران در قسمت شمال کشور ایران و همینطور جنوب دامنه رشته کوه البرز قرار دارد.

تهران دارای دو شهری می‌باشد که به آن چسبیده هستند.

مانند شهر ری و تجریش می باشد.

و به ترتیب از قسمت جنوب و شمال به تهران اتصال پیدا کرده اند.

شهر تهران در ۱۰۰ سال اخیر جزوه مرکز جذب مهاجران فراوانی از تمام ایران محسوب می شده است.

ساکنان شهر تهران 

ساکنان اصلی در تهران جزو اقوام فارسی زبان می‌باشد.

البته در حال حاضر این شهر دارای اقوام های متفاوتی می باشد.

که زبان محاوره  در این شهر فارسی می باشد.

۹۸ درصد از مردم در این شهر به زبان فارسی صحبت می کنند .

ولی ۲ درصد از اقوام ساکن تهران که جزو مهاجران محسوب می شوند .

 • شامل اقوام: 
 • عربی،  مازندرانی،  کردی و لریست.
 • که زبان مشترک بین آنها فارسی می باشد.

 مشاوره خانواده در تهران1

آب و هوای تهران

 • تهران از سمت شمال به نواحی کوهستانی .
 • و از قسمت جنوب به نواحی کویری منتهی می‌شود .
 • و در نتیجه در قسمت جنوب و شمال دارای آب و هوای متفاوتی می باشد.
 • در قسمت نواحی شمالی آن آب و هوای سرد و خشک .
 • و در قسمت جنوبی آن آب و هوای گرم و خشک دارا می باشد.

مرکز مشاوره خانواده تهران

تهران جزو سی و دومین شهری می‌باشد.

که در تاریخ به عنوان پایتخت رسمی  می باشد.

ساختار اداری ایران در تهران می باشد.

 • نماد شهر تهران برج آزادی  و برج میلاد می باشد.
ادامه ...

مراکز مشاوره در تهران

مراکز مشاوره در تهران

تهران یکی از بزرگترین شهر ها و همینطور پایتخت کشور ایران محسوب می‌شود.

که این شهر را همینطور مرکز استان تهران و شهرستان های اطراف آن تشکیل می دهد .

و جزو هجدهمین شهر پرجمعیت در دنیا به حساب می آید.

ویژگیهای تهران و مراکز مشاوره 

 • این شهر یکی از بزرگترین شهرها در قسمت جنوب غربی آسیا .
 • و جزوه بیست و یکمین شهر عظیم و بزرگ در دنیا محسوب می شود.
 • شهر تهران در قسمت شمال کشور ایران .
 • قسمت جنوب دامنه رشته کوه البرز قرار دارد.

تهران میان دو شهری می‌باشد که به آن متصل می‌باشد.

که نام آنها شهر ری و تجریش می باشد.

مهاجرپذیری تهران 

در صد ساله اخیر تهران یکی از مرکز جذب مهاجران فراوانی از تمام ایران می‌باشد.

ساکن های اصلی شهر تهران مردمان فارسی زبان می باشند.

که البته در دنیای امروز این شهر دارای قوم های متفاوتی می باشد.

و بیشتر زبان فارسی در این شهر رایج می باشد.

مراکز مشاوره در تهران

ساکنین تهران 

 • ۹۸ درصد مردم در شهر تهران به زبان فارسی و با لهجه تهرانی صحبت می‌کنند.
 • و فقط دو درصد از مردم هایی که ساکن تهران می‌باشند مهاجر محسوب می شود.
 • مثل زبان‌های گیلکی ، کردی و لری که زبان مشترک تمام اینها فارسی به حساب می آید.

شهر تهران در قسمت شمال ایران در فاصله ۹۰ کیلومتری دریای خزر و در کوهپایه‌های جنوبی رشته کوه البرز منتهی می شود.

در نتیجه در قسمت جنوب و همینطور شمال شهر تهران دارای آب و هوای مختلفی می باشد.

نواحی قسمت شمال دارای آب و هوای سرد و خشک می باشد.

و قسمت نواحی جنوبی دارای آب و هوای گرم و خشک می باشد .

ادامه ...

بهترین مرکز مشاوره در تهران

بهترین مرکز مشاوره در تهران

جواب دادن به نیازهای مشاوره روانشناختی در مسئله های فردی .

خانوادگی زناشویی و سالم بودن در روان جامعه می باشد .

در نهایت به کاهش آسیب های اجتماعی منجر می شود.

هدف از ایجاد شدن مراکز مشاوره 

اولین مرکز مشاوره  حضوری که تحت نظارت بهزیستی قرار دارد در سال ۱۳۷۱ به افتتاح آن پرداختند .

و پس از آن به دلیل استقبال کردن مردم و نیاز جامعه به صورت سریع در تمام کشور تاسیس شد.

بهترین مرکز مشاوره در تهران1

وظیفه های مرکز مشاوره

مشاوره دادن به افراد و راهنمایی کردن مراجعه کننده در رابطه با مسائل و آسیب های فردی مانند:

 • طلاق، به وجود آمدن مشکل زناشویی، ازدواج کردن و غیره 

بررسی کردن دلیل تاثیر گذار در ایجاد شدن مسئله

 • توصیه کردن  راهکار و یا کاهش پیدا کردن آن با مصرف ابزار و فنون شناخت .
 • مانند:  دیدن و پرداختن به مطالعه،  پرداختن به بازدید و بررسی های  الزامی.

  پرداختن به همکاری با سازمان های مختلف .

 •        به دلیل صورت گرفتن بررسی درباره ی بهبود یافتن شرایط سلامت روان در جامعه.
 •        کوشش کردن برای برگزار کردن جلسه های آموزشی مورد نیاز.

 پرداختن به ارزیابی کردن مشکلات و آسیب های اجتماعی.

 •        شامل ارزیابی  توصیه کردن راهکار مناسب در رابطه با پیگیری کردن و کاهش آن.

برگزار کردن خدمات مشاوره فردی و خانوادگی.

 •      ارزیابی  کردن ساختار اجتماعی و اقتصادی و همینطور خانوادگی رجوع کننده.
 •      به علت توصیه کردن شیوه های مناسب برای بهبود شرایط زندگی فردی.

بهترین مرکز مشاوره در تهران

بر طبق تشکیلات در دنیای امروزی هر استانی می تواند یک مرکز مشاوره داشته باشد.

و در این مرکزها به مشاوره دادن و روانشناسی بپردازند.

در استان تهران مرکزهای مشاوره خوبی تاسیس شده است.

افراد می‌توانند از فعالیت‌های آنها استفاده لازم را ببرند.

مرکزهای ...

ادامه ...

مرکز مشاوره خوب در تهران

مرکز مشاوره خوب در تهران

هدف از تأسیس شدن مرکز های مشاوره .

و همینطور خدمات روانشناختی  این است که:

 • پاسخ دادن به احتیاج های مشاوره ای.
 • پاسخ دادن به احتیاج های  روانشناختی .
 • خانوادگی و زناشویی.
 • همین طور سلامت روان جامعه .

و در آخر به کم شدن صدمه های اجتماعی منجر خواهد شد.

اولین مرکز مشاوره حضوری که تحت نظارت بهزیستی می باشد.

در سال ۱۳۷۱ افتتاح شد و بعد از آن به علت استقبال مردم .

و همینطور احتیاج جامعه به طور سریع در سراسر کشور توسعه یافت.

هدف از تاسیس مرکز مشاوره 

-مشاو...

ادامه ...

مرکز مشاوره تبریز

مرکز مشاوره تبریز

ویژگی مرکز مشاوره تبریز

تحقیقات بعمل آمده به وسیله کادر ما در مرکز مشاوره تبریز دراکثر خانواده ها این موضوع رانمایان میکند که بیش ازهرزمان دیگه ای خانواده های ایرانی نیازمند یک بررسی و تغییر درنگرش خود درمباحث مربوط به آن میباشند. مشکلات و فرازونشیب های موجود در زندگی هرانسانی میتواند به عاملی برای پسرفت وعدم پیشرفت آن فرد تبدیل شده واو را ازجریان درست زندگی خارج سازد.

به همین منظور وبه دلیل اهمیت بسیاری که بحث مشاوره در زندگی هرفرد دارد کانو...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه