بارگذاری پست‌ها ...
مراکز مشاوره در تهران
مشاهده

مراکز مشاوره در تهران

تهران یکی از بزرگترین شهر ها و همینطور پایتخت کشور ایران محسوب می‌شود. که این شهر را همینطور مرکز استان تهران و شهرستان های اطراف آن تشکیل می دهد . و جزو هجدهمین شهر پرجمعیت در دنیا به حساب می آید. ویژگیهای تهران و مراکز مشاوره  این شهر یکی از بزر...
بهترین مرکز مشاوره در تهران
مشاهده

بهترین مرکز مشاوره در تهران

جواب دادن به نیازهای مشاوره روانشناختی در مسئله های فردی . خانوادگی زناشویی و سالم بودن در روان جامعه می باشد . در نهایت به کاهش آسیب های اجتماعی منجر می شود. هدف از ایجاد شدن مراکز مشاوره  اولین مرکز مشاوره  حضوری که تحت نظارت بهزیستی قرار دارد در سال...
مرکز مشاوره خوب در تهران
مشاهده

مرکز مشاوره خوب در تهران

 مرکز مشاوره خوب در تهران: هدف از تأسیس شدن مرکز های مشاوره .و همینطور خدمات روانشناختی  این است که: پاسخ دادن به احتیاج های مشاوره ای. پاسخ دادن به احتیاج های  روانشناختی . خانوادگی و زناشویی. همین طور سلامت روان جامعه . و در آخر به کم ش...
مرکز مشاوره تبریز
مشاهده

مرکز مشاوره تبریز

ویژگی مرکز مشاوره تبریز تحقیقات بعمل آمده به وسیله کادر ما در مرکز مشاوره تبریز دراکثر خانواده ها این موضوع رانمایان میکند. که بیش ازهرزمان دیگه ای خانواده های ایرانی نیازمند یک بررسی و تغییر درنگرش خود درمباحث مربوط به آن میباشند. مشکلات و فرازونشیب های موجو...
مرکز مشاوره بندرعباس
مشاهده

مرکز مشاوره بندرعباس

خانواده و نقش مرکز مشاوره خانواده از مهم ترین و قدیمی ترین نهاد ها میباشد که نقش مهمی در تعلیم  و تربیت فرزندان ، روابط اجتماعی ، موفقیت  در زندگی مشترک آینده و سربلندی آنها دارد.ما باید نهایت سعی خود را بکنیم تا محیط خانواده را برای خود ، همسر و فرزندانمان م...