بارگذاری پست‌ها ...
مشکل کم حرفی
مشاهده

مشکل کم حرفی

مشکل کم حرفی: یکی از مهمترین دلایل اینکه یک عضو خانواده یا یک زن و یک شوهر با یکدیگر صحبت نکنند. انتخاب غلط بدون فهم یکدیگر است. این افراد هیچ تحقیقی انجام نداده اند تا بفهمند . که زمینه مشترک برای گفتگو و منافع مشترک وجود دارد یا خیر؟ آیا باید کلما...
واقعیتی در مورد تک فرزندی
مشاهده

واقعیتی در مورد تک فرزندی

اینکه روانشناسان قرن نوزدهم همواره تک فرزندی را تأیید نمی کنند بسیار به جاست. جی استنلی هال یک روانشناس آمریکایی تبار و مدعی است که تک فرزندی خودش یک بیماری است. کمی بعد روانشناس دیگری با نام اوجن بوهانون تحلیل تکان دهنده ای از تک فرزندی ارائه داد. واقع...
مراکز مشاوره
مشاهده

مراکز مشاوره

مراکز مشاوره می توانند در زمینه های گوناگونی در زندگی افراد به آن ها کمک کنند. مراکز مشاوره به دنبال مشاوره دادن در زمینه هایی مانند: ازدواج، کودکان، همسران، روابط زن و شوهر و مواردی از این دست هستند. خدمات مراکز مشاوره در مراکز مشاوره انواع خدمات ...
محیط بازی کودکان
مشاهده

محیط بازی کودکان

 موثر بودن محیط بر بازی کودکان موسسه بودن محیط بر بازی کودک را از دو روش می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد: بخشیدن غنا به تحرکاتی که کودک با آنها بازی می کنند. فرق بازی های کودک در موقعیت های متفاوت از نظر جغرافیایی. بعضی از روانشناسان متفاوت بودن ...
تربیت جنسی کودک
مشاهده

تربیت جنسی کودک

تربیت جنسی کودک:امروزه یکی از سوالات پدر و مادرها و مشغولیت ذهنی آنها امر تربیت جنسی کودک می باشد. ساختار تربیت کودک  در حال حاضر تربیت جنسی کودک در دنیای امروزی یکی از مسئله های مهم درساختار تربیتی کودکان  می باشد، که موجب کم شدن اکثر صدمه ها می شود و ن...