دسته بندی مرکز مشاوره کودکان

در فرزندان استعداد را آشکار کنید

در فرزندان استعداد را آشکار کنید

در فرزندان استعداد را آشکار کنید و برای افزایش هوش و نبوغ فرزند خود از دوران کودکی آغاز کنید

برای افزایش هوش و استعدادفرزندان انجام بازی های فکری تاثیر دارداستعدادیابی

که والدین نقش مهمی در این زمینه دارند.

کشف استعداد فرزندان

بازی شن موجب زیاد شدن توانایی کودک می شود ، همچنین کتاب خواندن و تکرار کردن آن همراه

با شعر از روی اشکال برای کودکان مطلوب می باشد. عدم آموزش دادن و بی توجهی به فرزند موجب

آشکار نشدن استعداد می شود که باید حتما به مرکز مشاوره خوب مراجعه کنید...

ادامه ...

در دوران بارداری فرزند خود را تربیت کنید

در دوران بارداری فرزند خود را تربیت کنید

 شرایط دوران بارداری  

در دوران بارداری قبل از تولد کودک آموزش هایی را والدین باید ببینند که بسیار اهمیت دارد، هر فردی استعداد ذاتیدارد که از والدین به ارث می گیرد بنابراین تربیت فرزند به دین منظور است که والدین آموزش ببینند و بهره ببرند تا بتوانند به فرزند خود یاد دهند.

در صورتی والدین از فرزندی که دارای سلامت روانی برخوردار می شوند که خودشان در تربیت کردن فرزند

موفق باشند.

تربیت فرزند

والدین در هنگام به دنیا آمدن فرزند خود باید مراقب رفتار و صحبت های خود باشند تا فرزندشان از...

ادامه ...

در حضور کودکان دعوا نکنید

در حضور کودکان دعوا نکنید

کودکان که دائم شاهد دعوای بین پدر و مادر خود هستند به توصیه های آنها در باره اینکه با دیگران

رفتار مناسبی داشته باشند توجهی نمی کنند زیرا والدین قانون شکنی می کنند و در نتیجه رفتار ناشایستی

از آنها سر میزند.

کودکان با دیدن دعوا و مشاجره بین والدین خود تصور می کند آنها همدیگر را دوست ندارند و عصبانیت

والدین به کودک هم انتقال می یابد و آنها را دچار نگرانی می کند.

دعوا در حضور کودکان 

این گونه کودکان به افرادی که استرس  و اضطراب دارند تبدیل می شوند که در نتیجه نمی توانند...

ادامه ...

والدین خجالتی و کودکان کم رو

والدین خجالتی و کودکان کم رو

کودکان روابط خانواده خود را با دیگران می فهمند و زمانی که خانواده روابط اجتماعی کمتری داشته باشند

فرزند آنها کم رو می شود.

بعضی از والدین برای صحبت با فرزندشان زمان کمتری می گذارند چنین خانواده هایی بر حسب عادت

در برابر حوادث غیر منتظره از کودک خود مواظبت می کنند و اگر کودکی از آنها دور شود به آن متذکر

می شوند در این صورت طفل اگر خود سرانه عمل نکند به حرف مادرش توجه می کند و بازی که او دوست

دارد انجام می دهد.  این گونه والدین قبل از بچه دار شدن باید پیش مشاوره خوب بروند...

ادامه ...

تنها کتک زدن خشونت محسوب نمی شود

تنها کتک زدن خشونت محسوب نمی شود

تنها کتک زدن برای کودک فقط خشونت نمی باشد بلکه رفتاری به عنوان خشونت روانی در نظر گرفته

می شود.

عوامل خشونت روانی شامل: زور گفتن ، مسخره کردن، تحقیر کردن، بی توجهی و بی تفاوتی نسبت به فرزند ، بیش از حد جسمانی کودک توقع داشتن ، می باشد. در این گونه موارد والدین باید حتما از مشاوره

خوب کمک بگیرند.

تنها کتک زدن خشونت محسوب نمی شود

یکی از بدترین شکل خشونت این است که والدین کودک خود را با دیگران مقایسه کند و سرکوفت بزند و

یا انجام کارهای خوب همسالان یا خواهر یا برادر را بر...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه