اختلالات گفتاری دسته بندی

مرکز مشاوره: بیماریها و اختلالات اعصاب و روان

بیماریها و اختلالات اعصاب و روان

اختلالات مختلفی وجود دارد شامل:

اختلالات خلقی (Mood Disorder)

بیماریهای زیر گروه افسردگی: به طور کلی انواع افسردگی ها بسیار شایع و شاید شایع ترین اختلال روانی نوع انسان میباشد و از هر ۵ زن یک نفر در طول عمر مبتلا به افسردگی میشود و این امار در مردان از هر ۱۰ مرد در یک نفر میباشد...

ادامه ...

Movement Disorders اختلالات حرکتی

Movement Disorders اختلالات حرکتی

 اغلب بیماریهای نورولوژیک میتوانند علائم  مختلف اختلالات حرکتی را ایجاد نمایند. دراین نوشتار اختلالات حرکتی مهم تر و شایعتر مورد بحث قرارگرفته است.

تشخیص اختلالات حرکتی به تجربه کافی ومشاهده دقیق بالینی نیازمند است. بدیهی است که گرفتن شرح حال دقیق اولین قدم درتشخیص است. اختلالات حرکتی علائم چشمگیروقابل مشاهده ای دارند واین ممکن است معاینه کننده را وسوسه نماید تا صرفاً براساس علائم مشهود ،درمورد تشخیص بیماری تصمیم گیری کند. باید تاکید نمود که شرح حال دقیق همانند سایررشته های طب بالینی الزامی است. بدون وجود شرح حال بالینی منا سب، اشتباه در تشخیص اجتناب ناپذیرخواهد بود. بعنوان مثال میتوان به اهمیت تاریخچه  فامیلی در بیماری هانتیگتون اشاره نمود...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه