بارگذاری پست‌ها ...
یا دانش شناسایی ریتم های بیولوژیک CHRONOBIOLOGY
مشاهده

یا دانش شناسایی ریتم های بیولوژیک CHRONOBIOLOGY

تمامي اشكال حياتي برروي كره زمين دراثريك چرخه نوروتاريكي تكامل يافته اند.چرخش زمين به دورمحورخود ،مولد يك تناوب 24 ساعته مي باشد.يكي ازانواع كرونوبيولوژي ،ريتم هاي شبانه روزي مي باشد كه تحت عنوان ريتم هاي CIRCADIAN ناميده ميشوند.واژهcircadian ازدوقسمت لاتين يك...