بارگذاری پست‌ها ...
اختلال شخصیت دوری گزین
مشاهده

اختلال شخصیت دوری گزین

اختلال شخصیت دوری گزین یا اسکیزوئید با الگوهای طولانی مدت جدایی از روابط اجتماعی شناخته می شود. نشانه های اختلال شخصیت دوری گزین فرد با اختلال شخصیتی اسکیزوئید در بیان احساسات دچار مشکل است. و یا خیلی کنترل شده احساساتش را بیان می کند، خصوصا زمانی که با د...