بارگذاری پست‌ها ...
کنترل جمعیت فرزندان
مشاهده

کنترل جمعیت فرزندان

آیا کنترل جمعیت کرد یا نه؟ هر انسان برای بقا وزندگی نیازمند امکانات اولیه زندگی است تا بتواند برای خود وخانواده یک زندگی خوب و مفرح را رقم بزند.حال تصور کنید بارشد جمعیت درکشور امکان استفاده بهینه از امکانات موجود کمتر شده وبطبع زندگی سخت تر خواهد شد. حال اگر...