بارگذاری پست‌ها ...
سلامت و عزت نفس کودکان
مشاهده

سلامت و عزت نفس کودکان

سلامت و عزت نفس کودکان:حمایت از کودکان در طول تغییرات آموزشی می تواند به سلامتی و عزت نفس کمک کند طبق مطالعات جدید محققان در دانشگاه فنلاند، وقتی پدر و مادر ها از استقلال فرزندانشان در گذار های آموزشی حمایت می کنند. باعث ایجاد سلامت و عزت نفس بیشتری می ش...
استقلال شخصیت کودکان
مشاهده

استقلال شخصیت کودکان

استقلال شخصیت کودکان دوران کودکی می باشد. مادران از آغاز کودکی فرزند خود را وابسته به خود تربیت می کنند و به کودک خود اجازه نمی دهند مستقل شوند. مادرانی که رابطه ضعیف و سستی با همسر خود دارند. این ارتباط عاطفی را با فرزند افزایش می دهد چه دختر و چه پسر فرقی...