بارگذاری پست‌ها ...
سه راه برای داشتن خواب بهتر
مشاهده

سه راه برای داشتن خواب بهتر

سه راه برای داشتن خواب بهتر: هیچکس هدف دقیق رویا پردازی مرحله ای ازخواب که طی آن به نظر می رسد. رؤیای شما نقش بسزایی درعملکرد روزانه دارد را نمی داند. شما در طی رویا، خواب با حرکات سریع چشم (REM) را تجربه می کنید زیرا مغز شما فعال است ولی بدن شما در خواب...