بارگذاری پست‌ها ...
نوروفیدبک چیست؟
مشاهده

نوروفیدبک چیست؟

درمان نوروفيدبك چگونه است؟ درمان نوروفيدبك Neurofeedback، آبا می دانید که نوروفیدبک چیست ؟ فرايند يادگيري ، با كاربرد تكنولوژي كامپيوتر است.هدف آن آموزش خودتنظيمي به مغز است و سعي دارد به مغز ياد دهد كه چگونه خود را تنظيم كند در واقع مانند آيينه اي ، كم و كاست...