بارگذاری پست‌ها ...
تاریخ سرزمین چک
مشاهده

تاریخ سرزمین چک

تاریخ سرزمین چک  تغییر و تحولات فراوانی که در تاریخ سرزمین چک روی داده، باعث می‌شود مطالعه تاریخ این جغرافیا، از هر منظر دشوار باشد. همسایگان پر حاشیه و دانه درشت چک هم، همیشه باعث به سایه رفتن این کشور کوچک شده‌اند. گرچه آن‌ها کافکا دارند و میلان کوندرا دارن...
کنترل جمعیت فرزندان
مشاهده

کنترل جمعیت فرزندان

آیا کنترل جمعیت کرد یا نه؟ هر انسان برای بقا وزندگی نیازمند امکانات اولیه زندگی است تا بتواند برای خود وخانواده یک زندگی خوب و مفرح را رقم بزند.حال تصور کنید بارشد جمعیت درکشور امکان استفاده بهینه از امکانات موجود کمتر شده وبطبع زندگی سخت تر خواهد شد. حال اگر...