تاریخچه تنظیم خانواده در ایران دسته بندی

تاریخ سرزمین چک

تاریخ سرزمین چک

تاریخ سرزمین چک 

تغییر و تحولات فراوانی که در تاریخ سرزمین چک روی داده، باعث می‌شود مطالعه تاریخ این جغرافیا، از هر منظر دشوار باشد. همسایگان پر حاشیه و دانه درشت چک هم، همیشه باعث به سایه رفتن این کشور کوچک شده‌اند. گرچه آن‌ها کافکا دارند و میلان کوندرا دارند و در هر کتابخانه کوچکی می‌شود ردی از ادبیات چک پیدا کرد اما آیا تمام ادبیات آن‌ها به همین دو نویسنده ختم می‌شود؟ آیا مابقی ادیبان چک، به کلی در حاشیه بوده‌اند و نمی‌توان ردی از آن‌ها پیدا کرد؟ این فرض به کلی نادرست است، چراکه حتی اگر بخواهیم به نویسندگان معاصر آن‌ها توجه کنیم، نام‌های فراوان دیگری از جمله بوهمیل هرابال، یان پاتوشکا و حتی رییس جمهور فقیدشان واتساو هاول که چند سال پیش از دنیا رفت به چشم می‌آیند...

ادامه ...

کنترل جمعیت فرزندان

کنترل جمعیت فرزندان

آیا کنترل جمعیت کرد یا نه؟

هر انسان برای بقا وزندگی نیازمند امکانات اولیه زندگی است تا بتواند برای خود وخانواده یک زندگی خوب و مفرح را رقم بزند.حال تصور کنید بارشد جمعیت درکشور امکان استفاده بهینه از امکانات موجود کمتر شده وبطبع زندگی سخت تر خواهد شد. حال اگر آن کشور جزء کشورهای در حال توسعه وکشورهای جهان سوم باشد این موضوع جدی تر خواهدبود. بنابراین مسئولان وسیاست گذاری کشور باکمک کارشناسان و محققان در این زمینه برآن شدند تا طرح هایی اجرا کنند تا ...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۲۴۷۱۰۰ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه