بارگذاری پست‌ها ...
داستان‌های واقعی اجتماع : اعتیاد
مشاهده

داستان‌های واقعی اجتماع : اعتیاد

داستان‌هاي واقعي اجتماع : اعتياد راننده اورژانس اجتماعی ما را مستقیم به کوچه‌ای می‌برد که منزل موردنظر در آن قرار دارد و ما باید جایی پیاده شویم که نزدیک محل اعلام شده نباشد، بچه‌های اورژانس فکر آبروی ساکنان خانه را می‌کنند مبادا میان همسایه‌ها برایشان حرف در...
(اختلالات سوء مصرف مواد ( اعتیاد
مشاهده

(اختلالات سوء مصرف مواد ( اعتیاد

در بين اختلالات روانپزشكي اعتياد يكي از مواردي است كه به وسعت در ادبيات روانپزشكي و روانشناسي، اجتماعي، حقوقي، جامعه شناسي وغيره مورد بحث قرار گرفته است. دراين قسمت سعي مي‌شود كه از پرداختن تمامي اين جنبه ها خودداري شود بلكه ابتدا به تعريف اعتياد و سپس به طو...