ترک اعتیاد به مواد مخدر دسته بندی

داستان‌های واقعی اجتماع : اعتیاد

داستان‌هاي واقعي اجتماع : اعتياد

داستان‌های واقعی اجتماع : اعتیاد

راننده اورژانس اجتماعی ما را مستقیم به کوچه‌ای می‌برد که منزل موردنظر در آن قرار دارد و ما باید جایی پیاده شویم که نزدیک محل اعلام شده نباشد، بچه‌های اورژانس فکر آبروی ساکنان خانه را می‌کنند مبادا میان همسایه‌ها برایشان حرف در بیاید که فلانی‌ها…
پیرمردی با چهره مهربان در آپارتمان را باز می‌کند. به قیافه‌اش نمی‌آید اهل آزار و اذیت کودکان باشد. سماوات اسم امیرسام را می‌برد و پیرمرد تایید می‌کند که کودک در خانه است و اجازه ورود می‌دهد. پدر و مادر کودک هم در خانه هستند...

ادامه ...

(اختلالات سوء مصرف مواد ( اعتیاد

(اختلالات سوء مصرف مواد ( اعتياد

در بین اختلالات روانپزشکی اعتیاد یکی از مواردی است که به وسعت در ادبیات روانپزشکی و روانشناسی، اجتماعی، حقوقی، جامعه شناسی وغیره مورد بحث قرار گرفته است. دراین قسمت سعی می‌شود که از پرداختن تمامی این جنبه ها خودداری شود بلکه ابتدا به تعریف اعتیاد و سپس به طور اجمالی به درمان آن پرداخته شود.

تعریف:

متاسفانه از آنجائیکه از کلمه اعتیاد برداشت های مختلفی  دراجتماع وجود دارد به همان تعداد هم برای درمان آن توصیه‌هایی صورت می گیرد که اغلب نادرست هستند لذا با توجه به تعریف اعتیاد اهمیت ویژه ای دارد...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه