تست روانشناسی ازدواج دسته بندی

تست روانشناسی جنسی

تست روانشناسی جنسی

روابط زناشویی یکی از ضروری ترین و اساسی ترین روابط انسان می‌باشد.

به دلیل اینکه ساختار اولیه را برای ساختن روابط خانوادگی و همینطور  به تربیت پرداختن نسل آینده هم خواهد ساخت.

رضایت با روانشناسی جنسی

رضایت داشتن زناشویی یک کلمه بسیار پر اهمیت و پیچیده از یک روابط زناشویی محسوب می‌شود.

به عبارتی دیگر یکی از جنبه‌های مهم یک سیستم زنانشویی رضایت می باشد .

که همسران در رابطه ی خود احساس آن را تجربه خواهند کرد.

در هر صورت آمار طلاق علت رایج آن آشفتگی در روابط زناشویی می باشد.

نشان می دهد که به دست آوردن رضایت زناشویی به راحتی قابل دسترس نمی باشد.

در همان روزهای شروع روابط زناشویی، توافق نکردن به طور جدی و دائمی ایجاد می‌شود .

که اگر برطرف نشود می‌تواند رضایت زناشویی را با مشکل روبرو کند.

علاوه بر این صرف نظر از تمام روابط زناشویی به طلاق کشیده خواهد شد .

بیشتر ازدواج ها و دارا بودن روابط زناشویی ناموفق به وجود می‌آید .

که همسران به علت های متنوع طلاق نمی گیرند.

تست روانشناسی جنسی1

رضایت زناشویی و جنسی

توجه کردن به رضایت زناشویی به دلیل نقشی که در سلامت روانی زوجین دارد.

و همسر و فرزندان آنها دارا می باشد  اجتناب ناپذیر است.

احساس داشتن رضایت از ازدواج کردن و روابط زناشویی نقش بسزائی در مقدار رویکردهای  بهنجار خانواده دارد.

چالشهای زناشویی

وجود داشتن چالش‌هایی که در سنجش رضایت زناشویی موجود می باشداصطلاح زناشویی است.

با اصطلاحات دیگر مانند :

  • سازگاری داشتن و شادمانی به عنوان موضوعی برای ارزیابی کیفیت زندگی زناشویی است .
  • و آنهم به صورت جایگزین به کار گرفته شده است. 

تست روانشناسی جنسی

پرسشنامه رضایت جنسی

این پرسشنامه یک آزمون با جواب های صحیح و غلط محسوب نمی شود.

لطفاً هر کدام از جملات زیر را با استفاده از کلمات  همیشه،  اکثرا ،  به ندرت و هرگز پاسخ دهید.

ادامه ...

تست ازدواج

تست ازدواج

مبحث ازدواج و شروع زندگی مشترک مقوله ای است که ذهن بسیاری از جوانان را به خود مشغول کرده است. درواقع آرزوی هر جوانی خوشبختی در زندگی و انتخاب مناسب ترین همسر برای خود می باشد. بنابراین اگر هنوز زندگی مشترک خود را آغاز نکرده اید و جزء آن دسته از جوانانی هستید که به دنبال انتخاب مناسب ترین فرد برای ازدواج بوده و در این زمینه حاضر به تحقیقات بسیار هستید و می خواهید از ازدواج خود و داشتن یک زندگی خوب مطمئن شوید پیشنهاد مشاوران ما انجام تست  ازدواج ...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه