تست عشق دسته بندی

تست میزان میل جنسی

تست میزان میل جنسی

یکی از جنبه‌های پر اهمیت یک سیستم زناشویی.

رضایت داشتن همسران در  ارتباط خود می باشد.

با این حال آمار طلاق  افزایش پیدا کرده است.

نشان دهنده این می باشد که رضایت داشتن زناشوئی به راحتی به دست نمی آید.

از همان روزهای اول ارتباط زناشویی، توافق‌ها به صورت جدی و دائم ایجاد می‌شود.

که اگر برطرف نشود می‌تواند  خطر های جدی را به وجود آورد.

علاوه بر آن قطع نظر کردن از تمام ارتباط زناشویی که به طلاق منتهی می‌شوند .

بیشتر به دلیل ازدواج ها و ارتباط زناشویی ناموفق می‌باشد.

اطلاعات جنسی زوجین 

با بیشتر شدن اطلاعات همسران امروزی برای آنها روشن می باشد .

که قسمت عمده ای از جدایی ها در مسئله های جنسی می باشد.

بیشتر همسران  به شریک جنسی خود وابسته  می باشند.

اما از لحاظ جنسی به آنها هیچ گونه حسی ندارند و جذب آنها نمی شوند.

برخی اوقات فقط از همسر خود  خوشش می آید.

و برخی اوقات  از او خوشش نمی آید.

 • از این رو شیوه های متفاوتی موجود می باشد.
 • تا بتوان با استفاده کردن از آنها  از موثر بودن طولانی مدت .
 • مشکل داشتن در رابطه جنسی در طول زندگی جلوگیری کرد.

تست میزان میل جنسی

آزمون میل جنسی

آزمون کوتاه و تست زیر به شما یاری می‌دهد.

تا خود را از نظر برخوردها و تفکرات  بتوانید بسنجید .

و شناسایی کنید که آیا دارای اعتیاد جنسی می باشید.

یا اینکه شخصی عادی هستید؟

 • آیا مجله های مخصوص در ارتباط با مسئله های جنسی را تهیه می کنید.
 • یا به سایت های مربوط به آن علاقه مند می باشید؟

الف) خیر

ب) گاهی اوقات

ج) معمولا

 • آیا گرفتار رابطه جنسی می باشید؟

الف) خیر

ب) بله

 • آیا این احساس را دارید که برخورد جنسی غیرمعمولی را دارا می باشید؟

الف) خیر

ب) گاهی اوقات

ج) معمولا

 • آیا همسر شما تا به امروز درباره برخورد جنسی شما شکایتی دارد؟

الف) خیر

ب) گاهی اوقات

ج) معمولا 

ادامه ...

تست شهوت

تست شهوت

تمایلات جنسی یکی از معمولی ترین رویدادهای جنسی در زندگی زناشویی محسوب می‌شود.

نوعی حالت انگیزشی و همینطور علاقه‌مند بودن به موضوعات و فعالیتهای جنسی می باشد.

تست تمایل شهوت

تمایل داشتن جنسی یک حس ذاتی محسوب می‌شود.

که با محرکهای درونی و همینطور بیرونی بر انگیخته خواهد شد.

و می تواند به صورت یک برخورد جنسی  آشکار شود و یا نشود.

 • شهوت یک نوع احتیاج یا اجبار  برای جستجو کردن در رابطه با مسئله جنسی  است.
 • یا درگیر شدن در فعالیت های جنسی محسوب می شود.

یک مرکز مغزی سلامت و معمولی بر اثر احساس های متفاوت است .

و یا به وسیله یک سیستم اعصاب سمپاتیک به تحریک شدن می رسد .

و به این صورت میل جنسی آشکار می شود.

 • شهوت می تواند از راه تصورات یا پرداختن به خیال پردازی .
 • و یا از راه مشاهده کردن فردی که جذاب می باشد به برانگیختگی برسد. 

تست روانشناسی شهوت

تمایلات جنسی یکی از عوامل سکسوالیته   محسوب می‌شود.

که می‌تواند در هر شخصی  نسبت به اشخاص دیگر دارای فرق باشد .

همچنین بستگی به موقعیت در زمان‌های متفاوت دارد.

تست روانشناسی شهوتی به شما یاری می دهد .

تا  بتوانید خود را از نظر برخوردها و تفکرات جنسی بسنجید و این را تشخیص بدهید .

 • که آیا دچار اعتیاد جنسی شده‌اید؟

تست شهوت

اعتیاد جنسی

و باید در این گونه موارد برای برطرف کردن مشکل خود از یک متخصص کمک بگیرید.

و یا اینکه شخصی عادی هستید.

البته تشخیص دادن قطعی آن بر عهده یک متخصص می باشد.

به سوالات زیر با دقت جواب دهید:

روش انجام تست شهوت

 • –  آیا مجله های به خصوصی که در ارتباط با مسئله های جنسی می باشد.
 • آنها را خریداری کرده و یا به آن علاقه دارید؟

الف) خیر

ب) گاهی اوقات

ج) معمولا

الف) خیر

ب) بله

 • – آیا دیدگاه خو...
ادامه ...

تست جنسی

تست جنسی

تمایلات جنسی یکی از وجوه سکسوالیته محسوب می شود  .

که می توان در هر شخصی  نسبت به دیگران متفاوت باشد.

تست روانشناسی جنسی

 • تست روانشناسی شهوتی در زیر به شما یاری می‌دهد .
 • تا خود را از نظر برخوردها و تفکرات جنسی بسنجید و این را تشخیص دهید .
 • که آیا دچار اعتیاد جنسی می باشید .
 • و باید از متخصص برای برطرف کردن مشکلات یاری بگیرید.
 • یا اینکه یک شخص معمولی می باشید.

اعتیاد جنسی

 • تمایلات می‌توانند از راه تصورات .
 • یا پرداختن به خیال پردازی .
 • یا از طریق مشاهده کردن افراد جذاب تحریک شود.

همین‌طور تمایلات جنسی از راه تنش جنسی یعنی تمایلات جنسی که به آمیزش جنسی منجر نشده است.

در اشخاص به وجود می‌آید و یا امکان دارد که در آنها بیشتر شود.

مشخص شدن این امر به طور قطع برعهده متخصص می باشد.

روش تست جنسی

و این آزمون فقط برای سنجش شخصیت می‌باشد که با دقت آن‌ها را مطالعه کرده و جواب دهید.

برای جواب دادن به پرسش های زیر از کلمات: خیر، معمولا ، گاهی اوقات استفاده کنید.

ادامه ...

تست روانشناسی جنسی

تست روانشناسی جنسی

روابط زناشویی یکی از ضروری ترین و اساسی ترین روابط انسان می‌باشد.

به دلیل اینکه ساختار اولیه را برای ساختن روابط خانوادگی و همینطور  به تربیت پرداختن نسل آینده هم خواهد ساخت.

رضایت با روانشناسی جنسی

رضایت داشتن زناشویی یک کلمه بسیار پر اهمیت و پیچیده از یک روابط زناشویی محسوب می‌شود.

به عبارتی دیگر یکی از جنبه‌های مهم یک سیستم زنانشویی رضایت می باشد .

که همسران در رابطه ی خود احساس آن را تجربه خواهند کرد.

در هر صورت آمار طلاق علت رایج آن آشفتگی در روابط زناشویی می باشد.

نشان می دهد که به دست آوردن رضایت زناشویی به راحتی قابل دسترس نمی باشد.

در همان روزهای شروع روابط زناشویی، توافق نکردن به طور جدی و دائمی ایجاد می‌شود .

که اگر برطرف نشود می‌تواند رضایت زناشویی را با مشکل روبرو کند.

علاوه بر این صرف نظر از تمام روابط زناشویی به طلاق کشیده خواهد شد .

بیشتر ازدواج ها و دارا بودن روابط زناشویی ناموفق به وجود می‌آید .

که همسران به علت های متنوع طلاق نمی گیرند.

تست روانشناسی جنسی1

رضایت زناشویی و جنسی

توجه کردن به رضایت زناشویی به دلیل نقشی که در سلامت روانی زوجین دارد.

و همسر و فرزندان آنها دارا می باشد  اجتناب ناپذیر است.

احساس داشتن رضایت از ازدواج کردن و روابط زناشویی نقش بسزائی در مقدار رویکردهای  بهنجار خانواده دارد.

چالشهای زناشویی

وجود داشتن چالش‌هایی که در سنجش رضایت زناشویی موجود می باشداصطلاح زناشویی است.

با اصطلاحات دیگر مانند :

 • سازگاری داشتن و شادمانی به عنوان موضوعی برای ارزیابی کیفیت زندگی زناشویی است .
 • و آنهم به صورت جایگزین به کار گرفته شده است. 

تست روانشناسی جنسی

پرسشنامه رضایت جنسی

این پرسشنامه یک آزمون با جواب های صحیح و غلط محسوب نمی شود.

لطفاً هر کدام از جملات زیر را با استفاده از کلمات  همیشه،  اکثرا ،  به ندرت و هرگز پاسخ دهید.

ادامه ...

تست عشق

مشاوره جنسی

تست عشق و یا همان علاقه شدید قلبی که حاصل یک احساس قوی است که بین دختر و پسر اتفاق می افتد.

این علاقه و دوست داشتن می تواند سرآغاز یک زندگی مشترک خوب و موفق بوده و دو نفر را به قدری به هم نزدیک کند که با کمک هم بتوانند تمامی مشکلات را پشت سر بگذارند.

 • اما واقعاً عشق چه زمانی اتفاق می افتد؟
 • و فرق عشق واقعی با هوس و احساس زودگذر چیست؟

به گفته بسیاری از روانشناسان و مشاوران عاشق و معشوق برای داشتن یک زندگی خوب و آرام ، همه تلاش خود را میکنند ،

نسبت به یکدی...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه