بارگذاری پست‌ها ...
تقویت هیجان
مشاهده

تقویت هیجان

تقویت هیجان:شما ممکن است در دورانی از زندگی خود احساس بی هیجانی کنید و نیاز به روش هایی برای تقویت خود داشته باشید. تا بتوانید همچنان سکان دار زندگی خوب باشید. وقتی خالی از هیجان می شوید انجام امور به سختی پیش می رود. در زیر مراحلی را ذکر می کنیم که به ش...
سلامت و عزت نفس کودکان
مشاهده

سلامت و عزت نفس کودکان

سلامت و عزت نفس کودکان:حمایت از کودکان در طول تغییرات آموزشی می تواند به سلامتی و عزت نفس کمک کند طبق مطالعات جدید محققان در دانشگاه فنلاند، وقتی پدر و مادر ها از استقلال فرزندانشان در گذار های آموزشی حمایت می کنند. باعث ایجاد سلامت و عزت نفس بیشتری می ش...
مشاور کودکان آنلاین:سخت‌گیری و انضباط شخصی  کودک
مشاهده

مشاور کودکان آنلاین:سخت‌گیری و انضباط شخصی کودک

سخت‌گیری، بخشی از فرایند تربیت کودک است که برای بسیاری از والدین، بدترین عذاب و غصه به شمار می‌رود. اکثر والدین نیز اذعان می‌کنند که نمی‌توانند به درستی با آن برخورد کنند. جامعه و ارزش­هایش چنان در حال تغییر و گسترش هستند که بسیاری از والدین یا از روش‌های قدیم...