خانواده دسته بندی

علم روانشناسی

علم روانشناسي

مفهوم‌هایی مثل شناخت، ادراک، توجه، تمرکز، احساسات، انگیزه، پدیده‌شناسی، شخصیت، کارکرد ذهن، روابط بین فردی، رفتار، خانواده و زمینه‌های دیگر را بررسی می‌کند.

روانشناسی چیست

روانشناس‌ها راه‌های گوناگون، روشی تجربی و علمی را جهت استنباط رابطه معلولی و علت و یا رابطه‌های دیگر همبستگی میان پدیده گوناگون روانشناسی را به کارمی‌گیرند.

در این جهان صنعتی، تدریجا فعالیت و حرفه‌ای پیدا نمی‌شود که به اندیشه و درک انسانی بستگی نداشته باشد، نتیجتا ...

ادامه ...

تست خانواده

تست خانواده

 سنجش میزان رابطه بین اعضای خانواده

یکی از راه های شناخت چگونگی برقراری رابطه بین اعضای خانواده و همچنین برطرف کردن مشکلات موجود درخانواده برگزاری تست ها و آزمون هایی است که می تواند منجر بشناخت مشکلات خانواده و همچنین شناخت بیشتر اعضا شود. این آزمون ها که توسط روانشناسان انجام می گیرد، تست خانواده نام دارد و نتایجی که از آن بدست می آید حاوی نکات و اطلاعاتی است که بپیشرفت خانواده و بهبود روابط اعضا کمک کرده و اهداف خانواده ها را محقق می نماید...

ادامه ...

کنترل جمعیت فرزندان

کنترل جمعیت فرزندان

آیا کنترل جمعیت کرد یا نه؟

هر انسان برای بقا وزندگی نیازمند امکانات اولیه زندگی است تا بتواند برای خود وخانواده یک زندگی خوب و مفرح را رقم بزند.حال تصور کنید بارشد جمعیت درکشور امکان استفاده بهینه از امکانات موجود کمتر شده وبطبع زندگی سخت تر خواهد شد. حال اگر آن کشور جزء کشورهای در حال توسعه وکشورهای جهان سوم باشد این موضوع جدی تر خواهدبود. بنابراین مسئولان وسیاست گذاری کشور باکمک کارشناسان و محققان در این زمینه برآن شدند تا طرح هایی اجرا کنند تا ...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه