بارگذاری پست‌ها ...
داروی حملات میگرن
مشاهده

داروی حملات میگرن

دانشمندان داروهای تازه ای را تهیه کرده اند که حملات میگرن را کم می کنند. نتیجه های ای تحقیق نشانگر این می باشد که  ، این دارو تازه به وجود آمده توانایی این را داد که حملات میگیرن را در اشخاص دچار از نصف هم بیشتر کم کند. این دارو اولین معالجه جلوگیری ش...