بارگذاری پست‌ها ...
استرس و افسردگی
مشاهده

استرس و افسردگی

زندگي پر استرس امروزه براي اكثر افراد جامعه ما به يك موضوع عادي تبديل شده است. اكثريت افراد جامعه در طول زندگي روزانه و عادي خود آنچنان تحت تاثير تغييرات روزمره قرار گرفته‌اند كه متوجه ميزان آزاردهندگي اين تغييرات نمي‌شوند. اما متاسفانه اين تغييرات و استرس‌هاي...
مراکز مشاوره
مشاهده

مراکز مشاوره

مرکز مشاوره آنلاین  کانون مشاوران ایران دارای مراکز مشاوره و مرکز مشاوره آنلاین  متعدد و نمایندگی ها در سراسر ایران و در بعضی از کشورهای خارجی میباشد. این مراکز مشاوره  همگی از کادری شناخته شده و مشهور تشکیل شده اند و به دنبال این هستند تا آرامش خاطر و امنیت ...
مرکز مشاوره منطقه ۱۲ تهران
مشاهده

مرکز مشاوره منطقه ۱۲ تهران

دغدغه ها و نگرانی های خانواده و تاثیر مشاوره خوب یکی از بزرگترین دغدغه ها و نگرانی های مادران و پدران امروزی این است که آینده فرزندانشان چه خواهد شد؟ آیا آنان افرادی خوب در جامعه خواهند شد؟ زندگی آینده و تشکیل خانواده شان به چه صورت خواهد بود؟ آیا انتخابی درس...
مرکز مشاوره منطقه ۸ تهران
مشاهده

مرکز مشاوره منطقه ۸ تهران

مشورت و جایگاه مشاوره در کیفیت زندگی مشورت، فعالیتی است که به افراد کمک می کند با استفاده از تجارب ، تفکرات ،اندیشه ها و زاویه دیدهای گوناگون، قابلیت ها و استعدادهای خود و دیگران را بشناسد و برای حل مشکلات خود و جامعه راه حل مناسب بیابد. مشورت و مشاوره گرفتن ...
مرکز مشاوره منطقه ۶ تهران
مشاهده

مرکز مشاوره منطقه ۶ تهران

بهبود وضعیت زندگی با مرکز مشاوره خوب مشورت و مشاوره گرفتن یعنی تقویت کردن و یاری رساندن عقلی به عقل دیگر و هر چه مشورت دهندگان تعداد بیش تری باشند، عقل های بیش تری  به ذهن خود و معلومات بیشتری به خود اضافه کرده ایم، در نتیجه گرفتن تصمیم راحت تر و نتیجه آن صحی...