روش بررسی ریتم بيولوژيك دسته بندی

یا دانش شناسایی ریتم های بیولوژیک CHRONOBIOLOGY

يا دانش شناسايي ريتم هاي بيولوژيك CHRONOBIOLOGY

تمامی اشکال حیاتی برروی کره زمین دراثریک چرخه نوروتاریکی تکامل یافته اند.چرخش زمین به دورمحورخود ،مولد یک تناوب ۲۴ ساعته می باشد.یکی ازانواع کرونوبیولوژی ،ریتم های شبانه روزی می باشد که تحت عنوان ریتم های CIRCADIAN نامیده میشوند.واژهcircadian ازدوقسمت لاتین یکی circa به معنی حدود وdies به معنی روز ریشه گرفته است.

ریتم های بیولوژیک چیست

ریتم سرکادین: به کلیه تغییرات رفتاری وبیولوژیک انسان دریک دوره زمانی ۲۴ ساعته رخ میدهند اطلاق می گردد...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه