بارگذاری پست‌ها ...
خیانت چیست؟
مشاهده

خیانت چیست؟

برای درک بهتر از این موضوع ابتدا باید به تعریف خیانت پرداخت . سپس به بررسی عوامل و چالش های زندگی زناشویی و میان همسران پرداخته شده و در نهایت راهکارهایی در جهت جلوگیری از آن ارائه شده است. برای افرادی که همسرشان خیانت کرده است نکاتی نیز بیان شده است. ...
همسر تنها یک جسم نیست
مشاهده

همسر تنها یک جسم نیست

نیازهای جسمی و جنسی زن و مرد باید نیازهای جسمانی را با نیازهای روحی کاملا همراه کرد زیرا بی توجهی به نیازهای جسمی را میتوان برطرف کرد اما غفلت از نیازهای جسمانی در بیشتر موارد غیر قابل جبران است و مستقیم روی روحیه فرد تاثیر دارد و باعث اتفاقات ناگواری می شود....
آیا شما بیش از اندازه همسر خود را چک می کنید؟
مشاهده

آیا شما بیش از اندازه همسر خود را چک می کنید؟

بیایید با ما روراست باشید. شما نمی توانید انگار کنید که حسادت نمی کنید و در زندگی زناشویی خود و یا اجتماع دور و برتان هیچگاه دچار حس ناخوشایند اما عمیق حسادت نشده اید. اکثر ما کم و زیاد این حس را می شناسیم. ولی نکته مهم در اینجاست که آیا مقدار حسادت در شما چه ...