بارگذاری پست‌ها ...
مشکلات سلامت روانی
مشاهده

مشکلات سلامت روانی

افرادی که دارای مشکلات عاطفی و رفتاری خاصی می باشند. و همچنین افرادی که دارای مشکلات خاصی هستند که بر کیفیت زندگی آنها تاثیر گذار می باشد. می توانند از روش درمانی رفتاری – شناختی استفاده کنند و بر آنها غلبه کنند. مشکلات سلامت روانی در این شرایط، درمانگ...
سلامت و عزت نفس کودکان
مشاهده

سلامت و عزت نفس کودکان

سلامت و عزت نفس کودکان:حمایت از کودکان در طول تغییرات آموزشی می تواند به سلامتی و عزت نفس کمک کند طبق مطالعات جدید محققان در دانشگاه فنلاند، وقتی پدر و مادر ها از استقلال فرزندانشان در گذار های آموزشی حمایت می کنند. باعث ایجاد سلامت و عزت نفس بیشتری می ش...