عزت نفس پایین دسته بندی

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

قبل از اینکه راهبردهای داشتن عزت نفس را بررسی کنیم،
اجازه دهید ببینیم عزت نفس در واقع چیست.
چرا؟ به سادگی، هنگام شروع ساختن عزت نفس خود، باید بدانید که در واقع چه هدفی در این کار نهفته است.

چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم

ممکن است بگویید این یک سایت روابط است، پس چرا ما بر اعتماد به نفس، احترام و اعتماد به خود تمرکز می کنیم؟
خب، در صورتیکه شما خود را دوست داشته باشید و نگران خشنود کردن همه برای طرد نشدن از سوی آنها نباشید.
شما با احتمال بیشتری روابط سالم ایجاد ...

ادامه ...

عزت نفس چیست و با چه عواملی در ارتباط است؟

عزت نفس چیست و با چه عواملی در ارتباط است؟

عزت نفس برای بقا و سلامت روانی انسان حیاتی است. عزت نفس یکی از ملزومات عاطفی زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمی شود.

یکی از مهم ترین عواملی که انسان را از سایر حیوانات متمایز می کند، آگاهی از خود است، یعنی توانایی تشکیل یک هویت و اختصاص دادن ارزشی به آن. به بیان دیگر، این ظرفیت در انسان وجود دارد که تعریف کند کیست، و سپس ببیند که آیا آن هویت را دوست دارد یا خیر.

در واقع، عزت نفس بعد ارزیابانه خودپنداره- توصیف فرد از خود- است و اشاره به این دارد که چگونه خود را ارزشیابی می کن...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه