بارگذاری پست‌ها ...
اعتماد به نفس
مشاهده

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس:قبل از اینکه راهبردهای داشتن عزت نفس را بررسی کنیم. اجازه دهید ببینیم عزت نفس در واقع چیست. چرا؟ به سادگی، هنگام شروع ساختن عزت نفس خود، باید بدانید که در واقع چه هدفی در این کار نهفته است. چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم ممکن است بگویید این ...
عزت نفس چیست و با چه عواملی در ارتباط است؟
مشاهده

عزت نفس چیست و با چه عواملی در ارتباط است؟

عزت نفس برای بقا و سلامت روانی انسان حیاتی است. عزت نفس یکی از ملزومات عاطفی زندگی است و بدون آن بسیاری از نیازهای اساسی برآورده نمی شود. یکی از مهم ترین عواملی که انسان را از سایر حیوانات متمایز می کند، آگاهی از خود است، یعنی توانایی تشکیل یک هویت و اختصاص د...