غلبه بر احساسات منفی دسته بندی

غلبه بر احساسات منفی

غلبه بر احساسات منفی

غلبه بر احساسات منفی

تصویر ذهنی شما تنها در صورتی به زندگی سعادتمند منتهی می شود که بر احساسات منفی خود اعدام جنگ دهید و در نبردگاه ذهن بر آن پیروز شوید.
ذهن شما آوردگاهی است که اگر از آن پیروز بدر روید به آرامش همیشگی می رسید.
نیروی زمینی شما در استتار بوته زارها برای ارزیابی موقعیت دشمن می رود. آگاهی شما نقش تعیین کننده تفکر و تصویر ذهنی شما ست.
نیروی هوایی شما که مجهز به پیشرفته ترین جت های جنگنده و شیوه های رزم هوایی است، برخوردار از فلسفه ی پویا هدف گذاری و استفاده از مکانیزم موفقیت است...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه