بارگذاری پست‌ها ...
مراکز مشاوره
مشاهده

مراکز مشاوره

مراکز مشاوره می توانند در زمینه های گوناگونی در زندگی افراد به آن ها کمک کنند. مراکز مشاوره به دنبال مشاوره دادن در زمینه هایی مانند: ازدواج، کودکان، همسران، روابط زن و شوهر و مواردی از این دست هستند. خدمات مراکز مشاوره در مراکز مشاوره انواع خدمات ...
مراکز مشاوره در تهران
مشاهده

مراکز مشاوره در تهران

تهران یکی از بزرگترین شهر ها و همینطور پایتخت کشور ایران محسوب می‌شود. که این شهر را همینطور مرکز استان تهران و شهرستان های اطراف آن تشکیل می دهد . و جزو هجدهمین شهر پرجمعیت در دنیا به حساب می آید. ویژگیهای تهران و مراکز مشاوره  این شهر یکی از بزر...
مراکز مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج
مشاهده

مراکز مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج

زوجهای جوان پیش از ازدواج کردن در هر موقعیتی . و حتی در مواقعی که هیچ سابقه معلولیت در خانواده نبوده است. و همینطور بستگان موجود نباشد به مرکز ها و کلینیک های مشاوره ژنتیک رجوع کنند. اهمیت مشاوره ژنتیک در ازدواج تمام زوج ها و همینطور زوج‌هایی که نس...
مراکز مشاور ازدواج
مشاهده

مراکز مشاور ازدواج

در دنیای امروز با پیچیده بودن روابط و حذف شدن ازدواج های سنتی احتیاج به مشاوره ازدواج احساس خواهد شد. روشهای مراکز مشاوره ازدواج مشاوره ازدواج به دو صورت انجام می شود یک مشاوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج. آموزش ها به طور معمولی  به صورت گروهی صورت می ...