مرکز مشاوره اراک دسته بندی

مرکز مشاوره اراک

مرکز مشاوره اراک

آیا تا به حل از خدمات مشاوره ای در زمینه های مربوطه استفاده کرده اید؟ آیا از مزیت های مشاوره و محاسن آن اطلاع دارید؟ آیا معتقد هستید که مشاوره نقش پررنگ و مهمی در زندگی هر فرد دارد یا این کار را بی فایده و وقت تلف کردن میدانید؟

مشاوره در واقع قسمت كردن و در میان گذاشتن افكار ، مشکلات ، معضلات واحساسات درونی  با اطمينان ، اعتماد و صميميت با مشاوري است كه شنونده اي خوب و بي طرف است و اين كار به خصوص وقتی  كه  قصد دارید تصميمي بگيريد مفيد خواهد بود .گاهي مشاوره به بهبود روابط و  رفتارهای خود  براي رویارویی و مقابله بهتر با يك مشكل ،کمک میکند ...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه