بارگذاری پست‌ها ...
مرکز مشاوره مشهد
مشاهده

مرکز مشاوره مشهد

مرکز مشاوره شهر مقدس مشهد مشورت گرفتن و راهنمایی خواستن از کسی که بدون هیچ قضاوتی و بی طرفانه در محیطی آرام  به صحبت ها و درد و دلهای شما گوش فرا میدهد و آنها را درک میکند و برحسب تجارب و دانسته های خودش شما را راهنمایی میکند ، فرصتی است تا برای مقابله و یافت...