بارگذاری پست‌ها ...
بهترین مرکز مشاوره در تهران
مشاهده

بهترین مرکز مشاوره در تهران

جواب دادن به نیازهای مشاوره روانشناختی در مسئله های فردی . خانوادگی زناشویی و سالم بودن در روان جامعه می باشد . در نهایت به کاهش آسیب های اجتماعی منجر می شود. هدف از ایجاد شدن مراکز مشاوره  اولین مرکز مشاوره  حضوری که تحت نظارت بهزیستی قرار دارد در سال...
آسیب اجتماعی با نام کودک آزاری
مشاهده

آسیب اجتماعی با نام کودک آزاری

کودکان آزار دیده وقتی خداوند هدیه ای بانام کودک را به خانواده ها عطا میکند اورا درهمه چیز محتاج و نیازمند می آفریند به نحوی که در کوچکترین کارها هم نیازمند پدر و مادر خود است. به همین دلیل او درحال ارتباط برقرار کردن با خانواده خود اولین اقدامات را با زبان گف...
روانشناسی کودک
مشاهده

روانشناسی کودک

اتفاقات مهم دوران کودکی میتواند سرآغاز یکسری مشکلات ومعضلات آینده هرفردی باشد. بنابراین شخصیت و نوع تربیت هرنفر وابستگی بسیاری به این امر دارد. دوران شکلگیری شخصیت هرفردی می تواند دستخوش اتفاقات مهمی باشدکه باید مورد بررسی قرار بگیرد. به همین منظور و بدلیل ...
مرکز مشاوره کودکان
مشاهده

مرکز مشاوره کودکان

همانکه میدانید کودکان در طول دوره رشد خود ممکن است به طور خواسته یا نا خواسته دچار مشکلاتی شوند و این والدین هستند که باید در حل این مشکلات بکوشند. مرکز مشاوره کودک با داشتن بهترین روانشناسان و مشاوران کودک در زمینه مرکز مشاوره کودکان میتواند سهم بزرگی در کمک ...