مرکز مشاوره کودک دسته بندی

آسیب اجتماعی با نام کودک آزاری

آسیب اجتماعی با نام کودک آزاری

کودکان آزار دیده

وقتی خداوند هدیه ای بانام کودک را به خانواده ها عطا میکند اورا درهمه چیز محتاج و نیازمند می آفریند به نحوی که در کوچکترین کارها هم نیازمند پدر و مادر خود است. به همین دلیل او درحال ارتباط برقرار کردن با خانواده خود اولین اقدامات را با زبان گفتار انجام میدهد.

اما کودک آزاری چیست وچگونه بوجود می آید؟!

باتوجه به گزارشات ارائه شده به مرکز مشاوره میزان صدمات و آسیبهایی که به کودکان وخردسالان وارد میشود رو به افزایش بوده و همچنین سوء استفاده هااز کودکان و خردسالان بمنظور توزیع ...

ادامه ...

روانشناسی کودک

روانشناسی کودک

اتفاقات مهم دوران کودکی میتواند سرآغاز یکسری مشکلات ومعضلات آینده هرفردی باشد بنابراین شخصیت و نوع تربیت هرنفر وابستگی بسیاری به این امر دارد.دوران شکلگیری شخصیت هرفردی میتواند دستخوش اتفاقات مهمی باشدکه باید مورد بررسی قرار بگیرد. به همین منظور و بدلیل اهمیت بالایی که این موضوع دارد، مرکز مشاوره کودک با راه اندازی بخشی با نام روانشناسی کودک اقدام به شناسایی مشکلات کودکان کرده و بااستفاده از راهکارهایی مناسب، و بهره گیری از بهترین مشاور کودک و ...

ادامه ...

مرکز مشاوره کودکان

مرکز مشاوره کودکان

همانکه میدانید کودکان در طول دوره رشد خود ممکن است به طور خواسته یا نا خواسته دچار مشکلاتی شوند و این والدین هستند که باید در حل این مشکلات بکوشند. مرکز مشاوره کودک با داشتن بهترین روانشناسان و مشاوران کودک در زمینه مرکز مشاوره کودکان میتواند سهم بزرگی در کمک به تربیت کودکان و مواجهه با مشکلات و معضلات حال و آینده و رفع آن داشته باشد...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه