بارگذاری پست‌ها ...
منفی بافی و افکار منفی را کنار بگذاریم
مشاهده

منفی بافی و افکار منفی را کنار بگذاریم

باید منفی بافی و افکار منفی را کنار بگذاریم حتما تابحال شده است که بافردی صحبت کنید وتاثیرات افکار منفی این صحبت راتا چند روز درخود احساس کنید. ویا شاید درزندگی خود فردی مانند رییس دوست و یافامیلی دارید که هرباروی را می بینید باانرژی منفی خود حال شما راخراب ک...
رابطه سالم با همسر و دوستان چگونه به دست می آید!
مشاهده

رابطه سالم با همسر و دوستان چگونه به دست می آید!

تمامی انسان ها بدنبال این هستند تابتوانند روابط سالم رابرای خود داشته وبا درجه بندی که برای آن دارند زندگی خود را بنا کنند. گاهی یک رابطه دوستی بوده و گاهی یک رابطه عاطفی که منجر به ازدواج شده و روابط سالم زناشویی و رابطه سالم با همسر را تشکیل میدهد. گاهی هم ر...
استرس چه تاثیری بر سلامت پوست  دارد؟
مشاهده

استرس چه تاثیری بر سلامت پوست دارد؟

پژوهش های علمی بر استرس نشریه هلس تازگی مقاله ای را منتشر کرده است که باتوجه به آن طی آخرین پژوهش های انجام شده درمورد استرس و عوامل ایجاد استرس و همچنین تاثیر استرس بر پوست نتایجی را به عموم اعلام کرده است. عوامل موثر بر استرس استرس و عوامل استرس زا باعث...
تست هوش
مشاهده

تست هوش

تست هوش امروزه یکی از پرطرفدار ترین تست روانشناسی هوش است وبسیاری از افراد برای اطلاع از ضریب هوشی و استعداد خود یا همان IQ بدکتر روانشناس مراجعه کرده واین تست ها را انجام میدهند. اما این تست ها چه چیزی رامورد آزمایش قرار میدهند وعملکرد آنها چگونه است؟ این ت...
تست شخصیت
مشاهده

تست شخصیت

شما یک تست شخصیت شناسی رایگان به عنوان هدیه دریافت کردین ابتدا حتماً متن را مطالعه کرده و سپس آن را در انتهای متن دانلود کنید.  باکمک تست های روانشناسی  شخصیت و یکی از مهمترین آنها ،یعنی تست شخصیت ، می توان به ابعاد مختلف اشخاص پی برده و روحیات و خلق و خو و ...