بارگذاری پست‌ها ...
تست های انلاین روانشناسی
مشاهده

تست های انلاین روانشناسی

تست های انلاین روانشناسی قطعا از اصلی ترین اصول تشکیل یک رابطه خوب در زمینه های گوناگون رابطه هاست. مانند رابطه با دیگران، تشکیل خانواده، پیروزی تحصیلی، شغل و غیره در رابطه ها هر فرد می باشد. به دلیل ساختار خوب برای ایجاد یک رابطه خانوادگی مطلوب، تشکیل خ...
مراکز مشاور ازدواج
مشاهده

مراکز مشاور ازدواج

در دنیای امروز با پیچیده بودن روابط و حذف شدن ازدواج های سنتی احتیاج به مشاوره ازدواج احساس خواهد شد. روشهای مراکز مشاوره ازدواج مشاوره ازدواج به دو صورت انجام می شود یک مشاوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج. آموزش ها به طور معمولی  به صورت گروهی صورت می ...