بارگذاری پست‌ها ...
مرکز مشاوره:امنیت در رفتار با نوجوان
مشاهده

مرکز مشاوره:امنیت در رفتار با نوجوان

امنیت در رفتار با نوجوان بنا به هیچ دلیل خاصی نباید مهر نوجوانتان را از قلبتان بیرون کنید، حتی برای یک لحظه. وقتی شما از صمیم قلب باورشان کنید، آنان نیز یاد می‌گیرند که خود را تمام و کمال باور داشته باشند. آنان را صد در صد باور داشته باشید به دوران نوجوانی ...
مشاوره برای ازدواج
مشاهده

مشاوره برای ازدواج

ازدواج وانتخاب همسر همواره در زندگی هر خانواده ای وجود داشته است واین چرخه همواره ادامه دارد .به گونه ای که شما همسر خود را انتخاب میکنید وازدواج میکنید تشکیل خانواده میدهید و صاحب فرزند میشوید سپس نوبت به فرزند شما میرسدکه همسر خود راانتخاب کند واین چرخه ادام...