مشاوره خوب ازدواج دسته بندی

مرکز مشاوره خوب در تهران

مرکز مشاوره خوب در تهران

 مرکز مشاوره خوب در تهران:

هدف از تاسیس مرکز مشاوره 

هدف از تأسیس شدن مرکز های مشاوره و همینطور خدمات روانشناختی  این است که:

  • پاسخ دادن به احتیاج های مشاوره ای.
  • پاسخ دادن به احتیاج های  روانشناختی .
  • خانوادگی و زناشویی.
  • همین طور سلامت روان جامعه .

و در آخر به کم شدن صدمه های اجتماعی منجر خواهد شد.

اولین مرکز مشاوره حضوری که تحت نظارت بهزیستی می باشد.

در سال ۱۳۷۱ افتتاح شد و بعد از آن به علت استقبال مردم  و همینطور احتیاج جامعه به طور سریع در سراسر کشور تو...

ادامه ...

برای ازدواج فرزندتان از دخالت دوری کنید

برای ازدواج فرزندتان از دخالت دوری کنید

دخالت والدین در ازدواج  

برای ازدواج فرزندتان از دخالت دوری کنید زیرا نتیجه خوبی ندارد ، در زندگی فرزندان والدین نقش مهمی را

دارند ولی باید توجه داشته باشند که دخالت های بی منطق آنها آسیب های غیر قابل جبران را به همراه دارد

همچنین باید والدین برای ازدواج فرزندشان مانند یک مشاور عمل کنند و از دخالت صرفه نظر کنند.

نوع ازدواج در دنیای امروز تغییر یافته است به همین خاطر والدین باید از نکته های مثبت  در ازدواج های

سنتی فرزندشان آگاه باشند.

ازدواج فر...

ادامه ...

مشاوره برای ازدواج

مشاوره برای ازدواج

ازدواج وانتخاب همسر همواره در زندگی هر خانواده ای وجود داشته است واین چرخه همواره ادامه دارد به گونه ای که شما همسر خود را انتخاب میکنید وازدواج میکنید تشکیل خانواده میدهید و صاحب فرزند میشوید سپس نوبت به فرزند شما میرسدکه همسر خود راانتخاب کند واین چرخه ادامه دارد. اما دراین میان موضوعی که مورد اهمیت است این است که تاچه حد دراین انتخاب موفق عمل کرده وزندگی خوشبختی رادارید! درواقع همه چیزبه این انتخاب وابسته بوده وآینده شما وخانواده شما به آن بستگی دارد...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه