بارگذاری پست‌ها ...
بهترین مشاوره ازدواج در تهران
مشاهده

بهترین مشاوره ازدواج در تهران

مشاوره یک امر مهم در زندگی کنونی افراد جهان است. بسیاری از افراد در کشورهای مختلف به دنبال یافتن بهترین مشاور هستند. و می گویند انقدر مشکلات ما زیاد است که تنها بهترین مشاور ممکن می تواند. مشکلات و دغدغه های ما را برطرف کند. یکی از این مشکلات رابطه جن...
مرکز مشاوره خوب در تهران
مشاهده

مرکز مشاوره خوب در تهران

 مرکز مشاوره خوب در تهران: هدف از تأسیس شدن مرکز های مشاوره .و همینطور خدمات روانشناختی  این است که: پاسخ دادن به احتیاج های مشاوره ای. پاسخ دادن به احتیاج های  روانشناختی . خانوادگی و زناشویی. همین طور سلامت روان جامعه . و در آخر به کم ش...
برای ازدواج فرزندتان از دخالت دوری کنید
مشاهده

برای ازدواج فرزندتان از دخالت دوری کنید

دخالت والدین در ازدواج   برای ازدواج فرزندتان از دخالت دوری کنید زیرا نتیجه خوبی ندارد ، در زندگی فرزندان والدین نقش مهمی را دارند ولی باید توجه داشته باشند که دخالت های بی منطق آنها آسیب های غیر قابل جبران را به همراه دارد همچنین باید والدین برای ازدواج فر...
مشاوره برای ازدواج
مشاهده

مشاوره برای ازدواج

ازدواج وانتخاب همسر همواره در زندگی هر خانواده ای وجود داشته است واین چرخه همواره ادامه دارد .به گونه ای که شما همسر خود را انتخاب میکنید وازدواج میکنید تشکیل خانواده میدهید و صاحب فرزند میشوید سپس نوبت به فرزند شما میرسدکه همسر خود راانتخاب کند واین چرخه ادام...