مشاور زنان دسته بندی

مشاوره اینترنتی: مواد مخدر و نوجوانان

مشاوره اینترنتی: مواد مخدر و نوجوانان

اکثر والدین شب‌ها خواب آرام ندارند، زیرا علاوه بر ترس و نگرانی‌های ناشی از رانندگی، مشروبات الکلی، سیگار، انحرافات جنسی؛ امروزه مواد مخدر نیز قربانیان جدیدی می‌جوید. در قدیم این مواد در محله‌های کثیف یافت می‌شد. اما امروز مواد مخدر به شکلی جدی و به میزان فراوان در کوچه‌ها یافت می‌شود. جایز نیست که والدین بیش از این نسبت به مواد مخدر بی‌اعتنا باشند. زمانی که خطر پشت در خانه شماست نادیده انگاشتن آن خطاست.

مشاوره اینترنتی فوری در زمان مصرف مواد مخدر...

ادامه ...

مشاوره زنان

مشاوره زنان

حل مشکلات روحی و روان زنان با مشاوره

زنان به دلیل احساسات وعواطف بسیاری که دارندهمواره درمعرض مشکلات روحی وروانی خاصی قرار می گیرند بنابراین نیاز به توجه بسیار داشته وباید همواره مورد توجه باشند مشاوره زنان که شامل دوبخش مشاوره بعداز ازدواج ومشاوره قبل از ازدواج می باشد میتواند راه حل خوبی برای مشکلات قبل وبعداز ازدواج بوده وراهنمایی های خوبی را به زنان بکند. این مشاوره ها که توسط برترین مشاوران وروانشناسان کشور انجام می گیرد، مختص بانوان...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه