نوروفیدبک دسته بندی

نوروفیدبک در درمان ترس

نوروفیدبک در درمان ترس

اضطراب يك نوع واكنش به موفقعيت هايي است كه در انسان ايجاد استرس ميكنند و به ما كمك ميكند تا بتوانيم با اينگونه موقعيت ها در جاهاي مختلفي مثل محل كار، دانشگاه ، مدرسه و ….روبرو بشويم که بکمک نوروفیدبک می توان  آنرا درمان نمود.

اما زماني كه حس اضطراب بيش از حد معمولش باشد ، دلواپسي و هراسي غير منطقي نسبت به همه موقعيتها روزانه به وجود مي آيد.

علائم اضطراب شامل موارد زير مي باشد :

نگراني كه بيش از حد باشد ، احساسي كه آزار دهنده باشد ،افكار منفي ،افزايش ضربان قلب ،تعرق كف دست وتنفس سخت...

ادامه ...

نوروفيدبک چيست؟

نوروفيدبك چيست؟

درمان نوروفيدبك Neurofeedback، آبا می دانید که نوروفیدبک چیست ؟ فرايند يادگيري ، با كاربرد تكنولوژي كامپيوتر است.هدف آن آموزش خودتنظيمي به مغز است و سعي دارد به مغز ياد دهد كه چگونه خود را تنظيم كند در واقع مانند آيينه اي ، كم و كاستي هاي مغز را به خودش نشان ميدهد و با فيدبكي كه از امواج مغزي ارائه مي دهد، مغز را در تنظيم فعاليت خود كمك نمايد.

الگوي امواج مغزي هر فرد حالات مختلف رواني را به وجود مي آورددر واقع كاركرد مناسب يا نا مناسب مغز ما سبب طبيعي بودن يا غير طبيعي بودن توليد  امواج در مغز مي شود...

ادامه ...

انواع بيوفيدبک

انواع بيوفيدبك

برق نگاري ماهيچه اي : (EMG)

در اين نوع  بيوفيدبک  از فعاليتهاي الكتريكي كه به وسيله ماهيچه ها توليد ميشود به عنوان نشانه اي از تنش ماهيچه اي استفاده شده است.و بيمار به وسيله كاهش تنش ايجاد شده تقويت دريافت مي كند.يكي ديگر از انواع كاربردهاي اين نوع از بيوفيدبك درمان سردرد هاي تنشي مي باشد.كه اين نوع سردرد  بيشتر در مواقع استرس زا در اثر نگه داشتن ماهيچه هاي خاصي از سر در يك وضعيت تنشي ، به وجود مي آيند.كه در اين مواقع فرد از حالت خود آگاه نيست...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه