بارگذاری پست‌ها ...
مرکز مشاوره قم
مشاهده

مرکز مشاوره قم

مرکز مشاوره امام خمینی ، مرکز مشاوره امین با نگاهی به تاریخ بشریت در میابیم که انسان از همان ابتدای خلقت برای رفع امور خود نیازمند کمک بوده و همواره باید فردی را در کنار خود داشته باشد، رفته رفته با به وجود آمدن خانواده ها و همچنین پیشرفت مشکلات کسانی برای کم...