هیجان‌زدگی گفتاری دسته بندی

تقویت هیجان

تقویت هیجان

تقویت هیجان:شما ممکن است در دورانی از زندگی خود احساس بی هیجانی کنید و نیاز به روش هایی برای تقویت خود داشته باشید تا بتوانید همچنان سکان دار زندگی خوب باشید. وقتی خالی از هیجان می شوید انجام امور به سختی پیش می رود. در زیر مراحلی را ذکر می کنیم که به شما در بازیافتن نیروی هیجانی کمک می کند.

تقویت هیجان در زندگی

 همه ما دوران گذار در زندگی خود داریم و زمانی به خود می آییم که در وسط یکی از این دوران ها قرار داریم و مشاهده آنچه می گذرد می تواند واقعاً دشوار باشد...

ادامه ...

هیجان‌زدگی زبانی :جوزدگی

هیجان‌زدگی زبانی :جوزدگي

هیجان‌زدگی زبانی :جوزدگی

یکی از فرآیندهای رفتاری که باعث تغییرات در حرکات، افعال و حتی ظاهر افراد می‌شود، حالتی است به نام «جوزدگی». از نگاه رفتارشناسی «جوزدگی» یعنی اوج یک حالت هیجانی در برخورد با موضوعی. امروزه این کلمه در میان جوانان برای خنده یا شوخی در مورد افرادی به کار برده می‌شود که خارج از عادات معمول خود و حرکات عادی دست به کارهای عجیبی می‌زنند...

ادامه ...

مرکز مشاوره قیطریه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۵۸ خط ویژه
۰۲۱-۲۲۶۸۹۵۳۴ خط ویژه

مرکز مشاوره شریعتی
۰۲۱-۸۸۴۲۲۴۹۵ خط ویژه

مرکز مشاوره سعادت آباد
۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲ خط ویژه