بارگذاری پست‌ها ...
تقویت هیجان
مشاهده

تقویت هیجان

تقویت هیجان:شما ممکن است در دورانی از زندگی خود احساس بی هیجانی کنید و نیاز به روش هایی برای تقویت خود داشته باشید. تا بتوانید همچنان سکان دار زندگی خوب باشید. وقتی خالی از هیجان می شوید انجام امور به سختی پیش می رود. در زیر مراحلی را ذکر می کنیم که به ش...
هیجان‌زدگی زبانی :جوزدگی
مشاهده

هیجان‌زدگی زبانی :جوزدگی

هیجان‌زدگی زبانی :جوزدگي یکی از فرآیندهای رفتاری که باعث تغییرات در حرکات، افعال و حتی ظاهر افراد می‌شود، حالتی است به نام «جوزدگی». از نگاه رفتارشناسی «جوزدگی» یعنی اوج یک حالت هیجانی در برخورد با موضوعی. امروزه این کلمه در میان جوانان برای خنده یا شوخی در...