مرکز مشاوره

آکاتژیا چیست؟

آکاتژیا چیست؟

آکاتژیا یکی از عوارض های شایعی می باشد.

که  بر اثر داروهای آنتی سایکوتیک ایجاد می شود.

نشانه های آکاتژیا

 • اختلاف عقیده در رابطه با معیارهای شناسایی این عوارض.
 • و دشوار بودن تشخیص افتراقی آن با استرس .
 • و همینطور بی قراری مقدار شیوع آن از ۵/۱۲ تا  ۷۵ درصد دارای فرق می باشد.

مطالعات اخیر با هدف ارزیابی کردن فراوانی آکاتژیا  به وسیله ی دو شیوه‌ بالینی.

و استفاده کردن ازBARS  انجام می شود.

مواد و شیوه های مطالعه توصیفی ، تحلیلی می‌باشد .

که بر روی ۱۵۶ بیمار با داروهای آنتی سایکوتیک.

در قسمت های روانپزشکی بیمارستان ها صورت گرفته است.

فراوانی آکاتژیا

یکی از پژوهشگران اطلاعاتی در رابطه با شناسایی این عارضه توسط پزشک .

با بررسی کردن پرونده بیمار استخراج کرده است.

و بعد از آن پژوهشگر دیگر بدون آگاه بودن از نتایج کسب شده از پرونده بیمار.

با استفاده کردن از مقیاس BARS مورد بررسی قرار داد.

اطلاعات کسب شده با هم مورد مقایسه قرار می گیرد.

و از طریق آزمون مورد تجزیه و بررسی قرار گرفت.

 • بررسی به دست آمده به دست آمد این بود .
 • که ۴/۱۵ درصد از بیماران بر طبق معیار BARS و ۶/۹ درصد .
 • به تشخیص دادن پزشک معالج به آکاتژیا  مبتلا بودند.

آکاتژیا چیست؟1

تشخیص آکاتژیا توسط BARS

 • مقدار تشخیص آکاتژیا توسط BARS .
 • به شکل دارای معنی بیشتر از مقدار تشخیص بالینی  توسط پزشک بود.
 • بنابراین راه های نامناسب بودن شناسایی آکاتژیا  در بیشتر شدن موربیدینی.
 • و کم شدن مقدار قبول کردن معالجه بیمار، به کار رفتن شیوه‌های تشخیص .
 • به طور دقیق اینگونه عارضه استفاده کردن از BARS پیشنهاد می‌شود.

شماره های تماس 01

معالجه آکاتژیا

 • آنتی کولینرژیک ها را باید پس از ۴ تا ۶ هفته به قطع کردن آن پرداخت.
 • علائم این عارضه امکان دارد که بعد از قطع شدن داروهای آنتی پسیکوتیک .
 • امکان دارد تا دو هفته و اشخاصی که مسن هستند تا ۳ ماه  باقی بمانند.

منبع: com.مرکزمشاوره


صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.