مرکز مشاوره

از رفتارهای افراد خودشیفته آگاه شوید

از رفتارهای افراد خودشیفته آگاه شوید

آیا شما تا به حال یک طاووس را از نزدیک دیده اید؟ طرز راه رفتن، ایستادن، نگاه کردن به اطراف و خودنمایی کردن در حیطه حیوانات؟ یک طاووس مرتب در حال بزرگ نشان دادن خود و توانایی هایش است و هیچ فرصتی را برای جلب توجه دیگران به خود از دست نمی دهد. در این دوره از زمان آدمهای خود شیفته و خودخواه و از خود متشکر بسیار زیاد هستند که با نوع رفتارشان ارتباط برقرار کردن با آنها آسان نیست. برقراری ارتباط با اینگونه اشخاص بسیار سخت است  و آدمها بطور ناخودآگاه تلاش می کنند تا از آنها بپرهیزند. تحمل کردن افراد از خود متشکر واقعا سخت است.

” من اخلاقم اینطوریه” یا اینکه “ ما هممون خانوادگی همینطوری هستیم ” ” من هرجور دلم بخواد رفتار می کنم” و صدها جمله از این قبیل جملات که با کلمه من آغاز می شود و همه آنها عطر و بوی خود شیفته گی و خودخواهی را دارد. اما آیا به نظر اطرافیانمان ما نیز فردی خود پسند و از خود متشکر هستیم؟ چطور می توانیم آدمهای خودپسندرا شناسایی کرده و چه رفتاری با آنها داشته باشیم؟ جواب این سئوالات را با بهره گیری از نظرات سودمند کارشناس ارشد در مشاوره خانواده ، جناب آقای دکتر علی دربانی در اختیار شما قرار می دهیم.

نازنازی های خودخواه تست روانشناسی رایگان

خودپسندی  خصیصه ای است که با نوع شخصیت آدمها ارتباط دارد و با سلطه گری، قدرت نمایی ، خود بزرگ بینی و حق به جانب بودن شخص همراه است. به دورو بر خودبنگرید آیا افرادی را می شناسید که توقعات ریزودرشت زیادی از شما دارند و همیشه به دنبال تعریف کردن و تمجید شدن از جانب شما هستند.

یافتن اینگونه اشخاص آسان است و فقط لازم است که این ۳ شاخصه را در آنها بیابید:

–       کاملا خود را همیشه از دیگران بالاتر و مهم تر می دانند.

–       بسیار مایل هستنید از دیگران درباره خودشان جملات خوب و تمجید بشنوند

–       قادر به همدردی با دیگران نیستند و نمی توانند نظرات افراد دیگر را درک کنند. زمانی که با اینگونه اشخاص ارتباط دارید بیشتر اوقات خواهید یافت که آنها مدام در حال اغراق کردن درباره اعمال خود ، دروغ گویی در مورد  توانایی هاو  خودستایی می باشند به همین دلیل اطرافیانشان آنها را افرادی خودخواه و نفرت انگیز  می دانند.

تعدادی از روانشناسان عقیده دارند که این اشخاص در کودکی در ناز و نعمت بزرگ شده و هرآنچه که می خواستند در اختیارشان قرار می گرفته است و به قول عامیانه پدرو مادرشان آنها را نازنازی و ننر کرده اند. تعداد اینگونه افراد خود شیفته در دورو بر ما کم نیست. از طرفی دیگر روانشناسان معتقد هستند که یک گروه دیگر هم از افراد وجود دارند که ممکن است آنها هم خودپسند و متکبر بشوند . آنها اشخاصی هستند که با تحمل سختیهای بسیار و رنج و مرارت پرورش یافته اند . اینگونه افراد به جبران آن عقده های حقارت که سالها با آن دست به گریبان بودهاند به سوی رفتارهای خودخواهانه و متکبرانه می روند.

ازدواج با شخص خودپسند مساوی با بردگی

اگر کسی بخواهد با کسی که خودشیفته است تشکیل یک خانواده را بدهد بهتر است بداند که اینکار جز بردگی برای او سودی نخواهد داشت و نمی تواند به حقی برابر با او در خانواده برسد و به هیچ عنوان فرد خود شیفته حق همسری او را رعایت نخواهد کرد. بنابراین آشنا شدن با رفتارهای یک فرد خودپسند و خود شیفته و دوری کردن از ازدواج با آنها بسیار مسئله ای اساسی بشمار می آید.فراموش نکیند که اگر با یک خود شیفته ازدواج کرده اید و یا بخواهید ازدواج کنید شما هرگز نخواهید توانست او را درمان کنید زیرا آنها دست کمک شما را رد خواهند کرد. فکر نکنید که معجزه ای اتفاق خواهد افتاد و او تغییر خواهد کرد این امکان ندارد. لااقل در مورد همسر خودتان اگر خود شیفته است اینگونه فکر نکنید زیرا سرخورده خواهید شد.

آدمهای خودخواه و متکبر دارای زبان چرب و نرم و بقول معروف خوش سروزبان هستند.

کسی که خودشیفته است نمی تواند افراد دیگر را دوست داشته باشد و کلمه دوست داشتن برای او معنایی ندارد.او مدام افراد زیردست خودش را تحقیر می کند و دیگران را مسخره می نماید. این را بدانید که او برای گول زدن دیگران و به دام انداختن آنها در ابتدای رابطه از کلمه دوست داشتن بسیار استفاده خواهد کرد اما تمام اینها نقش و بازی بیش نیست. می بایست متوجه باشید که این اشخاص بسیار چرب زبان هستند و در اولین دیدار شما را به شدت مجذوب خود خواهند کرد. ضمنا به ظاهر دارای اعتماد به نفس زیاد و احتمالا دروغین نیز می باشندو برای اینکه در نظر شما خودشان را فردی موفق نشان بدهند به شما دروغ گفته و لاف می زنند.

اگر شما چهار یا پنج نشانه از بین نشانه های زیر را در وجود همسر خود یافتید می توانید قریب به یقین او را دارای مشکل شخصیتی و خود شیفته بدانید:

۱-    او خودش را بسیار بزرگ می بیند و در مورد توانای ها و اهمیت خوداغراق می کند

۲-    ذهن او مدام مشغول  خیالبافی مفرط است و مدام درباره پیشرفت های فراوان خود خیالبافی می کند

۳-    او همیشه فکر می کند که شخصی استثنایی است ولی کسی او را درک نمی کند.

۴-    او نیازمند تعریف و تمجید توسط اطرافیان خود می باشد.

۵-    او همیشه بدون دلیل کافی احساس می کند که حق با اوست

۶-    سعی در استثمار دیگران دارد

۷-    قادر به همدردی کردن با دیگران  نیست ( نمی تواند احساسات دیگران را درک کند و رابطه همدلی با آنها برقرار نماید.

۸-    مدام احساس می کند که دیگران به او حسادت می کنند و یا اینکه او به دیگران حسادت می کند

۹-    بسیار خودخواه و متکبر است ( همیشه از منم منم کردن استفاده می کند

می بایست پنجره ها را تمیز کرد

روزی زن خانه از پشت شیشه اتاق خانه خود ، خانه همسایه را نگاه می کرد، روبه شوهرش کرده و گفت: چرا لباسهایی را که این همسایه شسته و بر روی بند رخت آویزان کرده است کثیف است . به نظر می رسد که او لباسهایش را با آب چرکین شسته که آنها چرکمرد شده اند. او هربار که به پشت پنجره می آمدو خانه همسایه را نگاه می کرد این حرفها را به همسرش می زد. یک روز که زن مانند همیشه به پشت پنجره رفته بود تا خانه همسایه را نگاه کند با خوشحالی و تعجب به شوهرش گفت چه عجب بالاخره حرفهای من به گوش زن همسایه رسیده و امروز لباسهای او تمیز شسته شده اند. همسرش با لبخندی به او گفت که لباسهای زن همسایه همانهاست ولی من امروز پنجره اتاقمان را تمیز کردم. آدمهای خود شیفته چون پنجره دید خود را تمیز نمی کنند از نظر آنها دیگران همه چیزشان سیاه و بد است . آنها برای آنکه عقده حقارت خود را از بین ببرندو اعتماد به نفس پیدا کنند تمام سعی شان را می کنند تا به افراد دیگر بقبولانند که آنها جقدر آدمهای با اهمیت و بزرگی هستند.

بنابرآمارهای داده شده، خود شیفتگی در آقایان بیشتر از خانمها به چشم می خورد.

شماره های تماس 01

همه ما خودپسند به دنیا آمده ایم

نگرش یک فرد خود پسند یا به عبارتی خود شیفته حول محور خودش می گردد. او همیشه تشنه جلب کردن توجه و نظر افراد دیگر به سوی خودش است و این تشنگی مرزی ندارد. هراندازه توجه مردم به سوی او جلب بشود عطش او برای توجه بیشتر می شود. او برای همیشه یک انسان با عطش فراوان خواهد بود و ارتباط او با آدمهای دور و برش یک ارتباط یک سویه است. زیرا او فقط می گیرد. همه ما آدمها با نوعی خودپسندی و یا خود شیفتگی به این دنیا پا می گذاریم و می توان گفت که بطور تقریب همه آدمها زندگی شان را با خود شیفتگی شروع می کنند. نوزاد وقتی که به دنیا می آید، دنیای کوچکی را می بیند که فقط و فقط خودش در آن زندگی می کند. این نوزاد فقط به احتیاجات خودش می اندیشد که می بایست توسط افراد دیگر برآورده شود اما وقتی که این طفل به سن رشد و بلوغ می رسد می فهنمد که جهانی که در آن بسر می برد بسیار فراتر و پیچیده تر از جهان کوچک او می باشد. در این توجه و ادراک یافتن از دنیای اطراف پدر و مادر نوزاد و همچنین اطرافیان او دارای رل مهمی می باشند تا بتوانند این موضوع را به کودک بفهمانند که این جهان فقط و فقط به او و نیازهایش محدود نمیشود.

خود پسندی در حد نرمال، مسئله بدی نبوده و به اعتماد به نفس انسان هم یاری می رساند ولی زمانی که از حد تعادل بیشتر بشود متعاقبلا مسائل و مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. اینگونه اشخاص در صدد معالجه خود نیز برنمی آیند چون عقیده دارند که بیمار نیستند. در تصور اینگونه افراد ، آنها اشخاصی ویژه و استثنایی بوده و نیازی به یاری و مداوا ندارند.

 

منبع: مشاورانه


صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.