مرکز مشاوره

افسردگی زندگی را مختل میکند

افسردگی زندگی را مختل میکند

 افسردگی موجب مشکلات فکری و روانی فرد میشود، با حمایت اطرافیان از بروز افسردگی جلوگیری

میشود. مهم ترین راه های مبارزه: خوش بین کردن فرد و بیرون کردن افکار منفی است.

راه های کاهش افسردگی: تقویت استعدادهای فرد، بیشتر شدن روابط اجتماعی ، ورزش کردن .

نکات مهمی که باید برای فرد افسرده انجام داد این است که هرگز او را سرزنش نکنید و در موارد حاد او را

پیش روانشناس ببرید.

فرد افسرده دوست دارد حرفهایش را با شخصی در میان بگذارد ، باید با آرامش به حرفهایش گوش

کرد و مثل یک راز نگه داشت تا بتواند اعتماد کند. فرد مبتلا به افسردگی باید اطمینان پیدا کند که تنها

نیست و افرادی او را دوست دارند و بدون قضاوت شدن درد دل میکند.

هیچ وقت کسی که افسردگی دارد را مجبور به شاد بودن نکنید او نمیتواند شاد و مثبت اندیش

باشد، پس تلاش نکنید او از زندگی لذت ببرد زیرا حس میکند شرایطش را قبول نکرده اید.

موضوعات دارای استرس زا  را از فرد دور کنید هرچه بیشتر آرامش داشته باشند افسردگی شان  زودتر

برطرف خواهد شد.

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.