مرکز مشاوره

باردار نشدن پایان زندگی نمی باشد مهم تفاهم است

باردار نشدن پایان زندگی نمی باشد مهم تفاهم است

باردار نشدن نباید در زندگی اختلال ایجاد کند متاسفانه بعضی از زوجین به دلیل باردار نشدن و نبود فرزند

از یکدیگر جدا می شوند. تصمیم جدایی بستگی به نگاه و شخصیت طرف دارد و ملاک زندگی مشترک

زوجین باید محکم و قوی باشد که با این مسائل موجب جدایی نشود زیرا برای هر مشکلی یک راهی وجود

دارد ، به جای آن باید به راه حل آن فکر کرد. بعضی از زوجین ناباروری را بلندترین گناه و نبود فرزند را

بزرگ ترین ناکامی در زندگی می دانند، اما زوج های دیگر هم هستند که عشق ، محبت و تفاهم را اصل

زندگی می دانند و ملاک بعدی را فرزند قرار می دهند.

با وجود اینکه فرزند داشتن نعمت بسیار بزرگی در زندگی محسوب می شود ولی زندگی بدون فرزند نباید

پایان بپذیرد و وجود فرزند دلیل ادامه و بقای زندگی نیست زیرا بعضی از زوج ها با داشتن مشکلات فراوان

اصرار دارند فرزند دار شوند به خاطر اینکه فکر می کنند با وجود فرزند مشکلات زندگی حل می شود ، در

صورتی که این باور و طرز فکر درست نیست و متاسفانه بعد از وجود بچه هم مشکل زندگیشان دو برابر شده

است و به دلیل کافی نبود شناخت در زندگی با جدایی روبرو می شوند.

اگر انتخاب همسر بر پایه اصول باشد هیچ گاه به هر بهانه ای زندگی از هم نمی پاشد.

administrator

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.